شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ابزار پزشکی

33-ابزار پزشکی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 10,244.34 0.00

آخرین معامله

17:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,244.3 پایانی 10,244.34
بیشترین 10,244.34 کمترین 10,244.34
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/14 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/05/13 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/05/12 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/05/11 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/05/08 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/05/07 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/05/06 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/05/05 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/05/04 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/05/01 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/04/31 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/04/30 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/04/29 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/04/28 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/04/25 10,244.34 10,244.34 10,244.34
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی