شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ابزار پزشکی

33-ابزار پزشکی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 10,244.34 0.00

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,244.3 پایانی 10,244.34
بیشترین 10,244.34 کمترین 10,244.34
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/01/10 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/01/9 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/01/6 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1399/01/5 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/12/28 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/12/27 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/12/26 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/12/25 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/12/24 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/12/21 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/12/20 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/12/19 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/12/17 10,244.34 10,244.34 10,244.34
1398/12/14 10,244.34 10,244.34 10,244.34
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی