شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مالی

65-مالی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 742,535.47 1.37

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 611,048.3 پایانی 742,535.47
بیشترین 742,570.86 کمترین 730,334.28
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 742,527.91 730,334.28 742,570.86
1399/01/10 732,476.18 724,634.16 733,057.31
1399/01/9 707,240.97 698,124.91 707,250.09
1399/01/6 680,167.24 670,293.02 680,167.39
1399/01/5 656,002.91 638,903.88 656,003.69
1398/12/28 636,670.41 623,690.19 636,671.39
1398/12/27 622,650.93 619,279.48 626,954.53
1398/12/26 627,094.72 610,345.9 628,120.75
1398/12/25 608,033.28 606,297.36 611,048.29
1398/12/24 621,176.35 621,176.35 637,070.03
1398/12/21 638,322.38 627,471.78 638,797.12
1398/12/20 622,646.23 620,135.85 625,965.11
1398/12/19 624,646.71 624,442.06 637,958.43
1398/12/17 646,830.89 641,624.2 649,514.19
1398/12/14 644,644.6 635,241.09 644,644.66
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی