شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مالی

65-مالی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 2.535 میلیون 0.00

آخرین معامله

09:00
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 611,048.3 پایانی 2.535 میلیون
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/13 2.535 میلیون 2.531 میلیون 2.552 میلیون
1399/05/12 2.546 میلیون 2.519 میلیون 2.551 میلیون
1399/05/11 2.495 میلیون 2.471 میلیون 2.496 میلیون
1399/05/08 2.464 میلیون 2.453 میلیون 2.466 میلیون
1399/05/07 2.491 میلیون 2.49 میلیون 2.517 میلیون
1399/05/06 2.48 میلیون 2.454 میلیون 2.48 میلیون
1399/05/05 2.508 میلیون 2.508 میلیون 2.548 میلیون
1399/05/04 2.512 میلیون 2.485 میلیون 2.512 میلیون
1399/05/01 2.459 میلیون 2.447 میلیون 2.459 میلیون
1399/04/31 2.465 میلیون 2.462 میلیون 2.476 میلیون
1399/04/30 2.48 میلیون 2.469 میلیون 2.483 میلیون
1399/04/29 2.447 میلیون 2.379 میلیون 2.447 میلیون
1399/04/28 2.387 میلیون 2.387 میلیون 2.397 میلیون
1399/04/25 2.432 میلیون 2.409 میلیون 2.439 میلیون
1399/04/24 2.4 میلیون 2.4 میلیون 2.412 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی