شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

منسوجات

17-منسوجات6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 10,511.82 1.11

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,077.3 پایانی 10,511.82
بیشترین 10,511.82 کمترین 10,403.82
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/19 10,396.5 10,357.41 10,396.5
1399/05/15 10,242.78 10,210.36 10,242.78
1399/05/14 10,209.52 10,192.48 10,209.52
1399/05/13 10,191.02 10,184.52 10,191.02
1399/05/12 10,185.11 10,152.8 10,185.11
1399/05/11 10,152.26 10,067.08 10,152.26
1399/05/08 10,065.51 10,041.68 10,065.51
1399/05/07 10,040.4 10,011.38 10,040.4
1399/05/06 10,010.3 9,975.25 10,010.3
1399/05/05 9,974.72 9,903.8 9,974.72
1399/05/04 9,903.38 9,767.59 9,903.38
1399/05/01 9,767.81 9,740.7 9,767.81
1399/04/31 9,740.28 9,686.43 9,740.28
1399/04/30 9,685.49 9,655.96 9,685.49
1399/04/29 9,656.54 9,467.82 9,656.54
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی