شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

منسوجات

17-منسوجات6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 5,926.22 0.19

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,077.3 پایانی 5,926.22
بیشترین 5,937.47 کمترین 5,926.22
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 5,926.22 5,926.22 5,937.47
1399/01/10 5,937.47 5,934.59 5,941.3
1399/01/9 5,932.39 5,904.68 5,932.39
1399/01/6 5,899.64 5,859.97 5,899.64
1399/01/5 5,869.19 5,869.18 5,962.2
1398/12/28 5,962.98 5,962.98 6,013.15
1398/12/27 6,016.64 6,016.64 6,043.79
1398/12/26 6,044.59 6,044.59 6,063.09
1398/12/25 6,063.61 6,063.61 6,077.28
1398/12/24 6,078.89 6,078.89 6,108.99
1398/12/21 6,107.3 6,086.03 6,107.3
1398/12/20 6,082.59 6,045.7 6,082.59
1398/12/19 6,044.9 6,039.69 6,079.6
1398/12/17 6,074.89 6,027.31 6,074.89
1398/12/14 6,022.17 5,990.23 6,022.17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی