شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بیمه و بازنشسته

بیمه و بازنشسته666 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 96,311.38 1.85

آخرین معامله

18:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 26,286.8 پایانی 96,311.38
بیشترین 96,675.27 کمترین 94,952.43
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/14 94,566.59 92,483.83 94,936.41
1399/05/13 90,905.29 88,333.7 90,905.29
1399/05/12 88,490.15 86,464.79 88,490.15
1399/05/11 85,374.91 84,515.43 85,374.91
1399/05/08 83,179 82,995.93 84,822.32
1399/05/07 83,968.02 83,258.02 85,120.16
1399/05/06 82,059.38 82,051.28 84,539.51
1399/05/05 84,616.25 84,616.18 86,694.51
1399/05/04 85,374.1 83,426.42 85,454.21
1399/05/01 83,443.98 83,436.89 84,581.29
1399/04/31 86,739.52 86,739.52 89,019.81
1399/04/30 89,382.51 88,612.3 90,041.46
1399/04/29 87,802.19 86,304.46 87,802.21
1399/04/28 85,575.04 85,010.13 85,575.04
1399/04/25 83,532.27 82,354.65 83,532.27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی