شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات چوبی

20-محصولات چوبی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.642 میلیون 1.02

آخرین معامله

09:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 676,020.8 پایانی 1.642 میلیون
بیشترین 1.635 میلیون کمترین 1.635 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/13 1.625 میلیون 1.564 میلیون 1.625 میلیون
1399/05/12 1.562 میلیون 1.51 میلیون 1.562 میلیون
1399/05/11 1.509 میلیون 1.491 میلیون 1.509 میلیون
1399/05/08 1.479 میلیون 1.454 میلیون 1.479 میلیون
1399/05/07 1.447 میلیون 1.386 میلیون 1.447 میلیون
1399/05/06 1.381 میلیون 1.381 میلیون 1.446 میلیون
1399/05/05 1.45 میلیون 1.45 میلیون 1.504 میلیون
1399/05/04 1.466 میلیون 1.415 میلیون 1.466 میلیون
1399/05/01 1.425 میلیون 1.425 میلیون 1.482 میلیون
1399/04/31 1.498 میلیون 1.493 میلیون 1.562 میلیون
1399/04/30 1.567 میلیون 1.541 میلیون 1.586 میلیون
1399/04/29 1.511 میلیون 1.511 میلیون 1.6 میلیون
1399/04/28 1.6 میلیون 1.6 میلیون 1.6 میلیون
1399/04/25 1.6 میلیون 1.6 میلیون 1.6 میلیون
1399/04/24 1.601 میلیون 1.601 میلیون 1.64 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی