شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات چوبی

20-محصولات چوبی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 594,485.42 1.10

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 676,020.8 پایانی 594,485.42
بیشترین 601,088.36 کمترین 594,485.42
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 594,485.42 594,485.42 601,088.36
1399/01/10 601,088.36 601,088.36 608,887.36
1399/01/9 602,221.34 588,498.67 602,221.34
1399/01/6 587,778.94 574,464.83 587,778.94
1399/01/5 574,161.42 574,161.42 578,429.79
1398/12/28 577,787.16 575,293.3 582,854.9
1398/12/27 583,327.26 583,327.26 601,833
1398/12/26 603,453.69 603,453.69 676,020.81
1398/12/25 676,020.81 601,444.3 676,020.81
1398/12/24 676,020.81 676,020.81 676,020.81
1398/12/21 676,020.81 676,020.81 693,129.24
1398/12/20 694,904.03 694,904.03 696,592.86
1398/12/19 696,907.14 696,907.14 699,008.94
1398/12/17 699,663.41 699,663.41 704,378.69
1398/12/14 707,806.15 707,806.15 724,196.93
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی