شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل

35-حمل و نقل6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1,125.2 0.00

آخرین معامله

08:33
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,136.6 پایانی 1,125.2
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/13 1,125.2 - -
1399/05/12 1,125.2 - -
1399/05/11 1,125.2 - -
1399/05/08 1,125.2 - -
1399/05/07 1,125.2 - -
1399/05/06 1,125.2 - -
1399/05/05 1,125.2 - -
1399/05/04 1,125.2 - -
1399/05/01 1,125.2 - -
1399/04/31 1,125.2 - -
1399/04/30 1,125.2 - -
1399/04/29 1,125.2 - -
1399/04/28 1,125.2 - -
1399/04/25 1,125.2 - -
1399/04/24 1,125.2 - -
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی