شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل

35-حمل و نقل6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1,125.2 0.00

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,136.6 پایانی 1,125.2
بیشترین 1,125.2 کمترین 1,125.2
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 1,125.2 - -
1399/01/10 1,125.2 - -
1399/01/9 1,125.2 - -
1399/01/6 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1399/01/5 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/12/28 1,125.2 - -
1398/12/27 1,125.2 1,125.2 1,125.2
1398/12/26 1,125.2 - -
1398/12/25 1,125.2 - -
1398/12/24 1,125.2 - -
1398/12/21 1,125.2 - -
1398/12/20 1,125.2 - -
1398/12/19 1,125.2 - -
1398/12/17 1,125.2 - -
1398/12/14 1,125.2 - -
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی