شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

وزنی - ارزشی

شاخص قیمت6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 534,892.16 1.96

آخرین معامله

17:20
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 132,902.3 پایانی 534,892.16
بیشترین 534,900.78 کمترین 529,054.7
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/14 524,611.18 522,337.56 524,611.71
1399/05/13 524,165.27 522,656.74 529,974.42
1399/05/12 528,941.31 515,827.21 529,530.53
1399/05/11 515,902.44 503,003.88 515,902.44
1399/05/08 500,824.12 499,580.76 506,024.03
1399/05/07 510,556.69 510,556.69 519,062.59
1399/05/06 508,666.29 499,827.63 508,666.34
1399/05/05 511,873.85 509,199.44 516,620.49
1399/05/04 513,658.84 504,683.34 514,701.51
1399/05/01 500,251.23 496,942.75 502,493.31
1399/04/31 504,981.59 501,039.91 506,031.59
1399/04/30 507,476.54 499,298.81 507,498.99
1399/04/29 491,857.56 474,198.25 491,858.53
1399/04/28 477,380.23 477,350.26 480,943.9
1399/04/25 486,211.08 485,386.27 487,116.26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی