شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

وزنی - ارزشی

شاخص قیمت6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 145,962.86 0.37

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 132,902.3 پایانی 145,962.86
بیشترین 145,963.78 کمترین 144,895.89
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 145,962.68 144,895.89 145,963.78
1399/01/10 145,427.46 143,157.02 145,496.51
1399/01/9 141,929.51 139,819.87 141,929.73
1399/01/6 138,929.13 135,907.97 138,929.25
1399/01/5 135,569.32 135,535.09 136,818.3
1398/12/28 136,699.11 134,170.1 136,701.6
1398/12/27 133,908.41 133,541.49 135,094.57
1398/12/26 134,881.11 132,089.62 134,882.17
1398/12/25 131,735.95 131,468.85 132,902.34
1398/12/24 133,990.83 133,977.31 138,604.15
1398/12/21 138,666.83 138,276.76 139,223.96
1398/12/20 138,569.88 138,569.88 141,044.19
1398/12/19 142,451.45 142,450.58 145,457.59
1398/12/17 146,398.5 146,398.49 147,970.06
1398/12/14 147,992.89 145,893.84 148,026.7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی