شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کاشی و سرامیک

49-کاشی و سرامیک6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 29,901.66 2.34

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,561.9 پایانی 29,901.66
بیشترین 30,617.21 کمترین 29,868.78
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 29,901.66 29,868.78 30,617.21
1399/01/10 30,617.21 29,855.33 30,826.99
1399/01/9 29,739.5 29,080.43 29,739.65
1399/01/6 28,658.1 28,522.85 28,758.16
1399/01/5 28,503.81 28,418.47 28,526.66
1398/12/28 28,678.83 28,033.8 28,678.85
1398/12/27 28,417.18 28,353.75 29,555.72
1398/12/26 29,620.36 29,620.36 30,106.2
1398/12/25 30,361.66 30,361.45 30,561.89
1398/12/24 30,597.83 30,597.83 30,836.87
1398/12/21 30,915.91 30,885.09 31,357.57
1398/12/20 31,504.89 31,504.89 31,793.63
1398/12/19 31,823.26 31,786.16 32,025.55
1398/12/17 32,252.52 32,252.52 32,613
1398/12/14 32,925.9 31,926.28 32,926.72
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی