شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کاشی و سرامیک

49-کاشی و سرامیک6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 49,316.14 0.16

آخرین معامله

17:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 30,561.9 پایانی 49,316.14
بیشترین 49,377.75 کمترین 49,056.84
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/14 49,233.68 48,871.73 49,556.19
1399/05/13 49,754.71 49,754.71 50,740.2
1399/05/12 50,523.23 50,475.59 51,223.96
1399/05/11 50,345.24 49,681.69 50,345.24
1399/05/08 49,551.24 49,012.71 49,904.52
1399/05/07 48,885.71 48,400.37 48,969.49
1399/05/06 48,166.85 47,546.24 48,166.88
1399/05/05 47,543 47,543 47,824.23
1399/05/04 47,569.11 47,493.67 48,406.19
1399/05/01 47,824.65 47,466.24 48,454.72
1399/04/31 48,528.38 48,521.51 49,308.54
1399/04/30 49,551.16 49,551.16 50,288.05
1399/04/29 49,362.35 48,984.11 49,683.99
1399/04/28 48,149.94 46,592.11 48,149.94
1399/04/25 46,055.46 45,250.56 46,059.41
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی