شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

تامین آب، برق، گاز

40-تامین آب،برق،گ6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 2,468.99 2.40

آخرین معامله

1399/04/14
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 884.5 پایانی 2,468.99
بیشترین 2,546.19 کمترین 2,468.86
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/04/14 2,468.86 2,468.86 2,546.19
1399/04/11 2,529.7 2,469.39 2,529.83
1399/04/10 2,410.3 2,333.86 2,410.3
1399/04/09 2,308.85 2,308.85 2,421.63
1399/04/08 2,423.73 2,422.93 2,461.8
1399/04/07 2,462.73 2,451.73 2,464.09
1399/04/04 2,451.45 2,413.11 2,459.14
1399/04/03 2,466.13 2,387.77 2,483.59
1399/04/02 2,378.21 2,286.68 2,378.35
1399/04/01 2,289.69 2,289.58 2,319.86
1399/03/31 2,269.83 2,232.49 2,269.83
1399/03/27 2,163.37 2,077.76 2,163.37
1399/03/26 2,076.43 2,065.77 2,099.28
1399/03/25 2,055.02 2,013.47 2,055.02
1399/03/24 2,057.67 1,990.87 2,075.09
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی