شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص آزاد شناور

شاخص آزاد شناور6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 2.784 میلیون 1.45

آخرین معامله

18:55
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 635,250.6 پایانی 2.784 میلیون
بیشترین 2.849 میلیون کمترین 2.784 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/20 2.784 میلیون 2.784 میلیون 2.849 میلیون
1399/05/19 2.654 میلیون 2.653 میلیون 2.663 میلیون
1399/05/15 2.61 میلیون 2.587 میلیون 2.61 میلیون
1399/05/14 2.564 میلیون 2.56 میلیون 2.567 میلیون
1399/05/13 2.567 میلیون 2.563 میلیون 2.596 میلیون
1399/05/12 2.593 میلیون 2.536 میلیون 2.601 میلیون
1399/05/11 2.536 میلیون 2.481 میلیون 2.536 میلیون
1399/05/08 2.467 میلیون 2.464 میلیون 2.488 میلیون
1399/05/07 2.513 میلیون 2.513 میلیون 2.554 میلیون
1399/05/06 2.507 میلیون 2.467 میلیون 2.507 میلیون
1399/05/05 2.525 میلیون 2.514 میلیون 2.545 میلیون
1399/05/04 2.537 میلیون 2.497 میلیون 2.552 میلیون
1399/05/01 2.474 میلیون 2.46 میلیون 2.485 میلیون
1399/04/31 2.495 میلیون 2.483 میلیون 2.509 میلیون
1399/04/30 2.514 میلیون 2.47 میلیون 2.514 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی