شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص آزاد شناور

شاخص آزاد شناور6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 705,658.7 0.88

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 635,250.6 پایانی 705,658.7
بیشترین 705,661.91 کمترین 699,525.82
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 705,658.11 699,525.82 705,661.91
1399/01/10 699,526.05 686,722.56 699,709.5
1399/01/9 679,525.9 668,110.82 679,526.62
1399/01/6 662,828.81 648,714.31 662,828.64
1399/01/5 646,859.42 644,947.84 649,050
1398/12/28 650,344.9 639,467.86 650,349.22
1398/12/27 638,631.54 637,210.41 645,982.77
1398/12/26 644,179.02 630,018.01 644,266.41
1398/12/25 628,279.07 627,828.34 635,250.61
1398/12/24 641,899.5 641,885.35 664,129.65
1398/12/21 664,029.56 658,893.42 666,206.9
1398/12/20 658,696.76 658,696.76 667,688.16
1398/12/19 675,922.17 675,920.67 691,390.13
1398/12/17 697,514.71 694,269.57 700,346.76
1398/12/14 700,234.51 690,163.51 700,359.73
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی