شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فنی مهندسی

74-فنی مهندسی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 12,040.52 4.62

آخرین معامله

09:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,675.1 پایانی 12,040.52
بیشترین 12,026.74 کمترین 12,026.74
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/13 12,624.76 12,624.76 13,256.9
1399/05/12 13,255.27 13,255.27 13,256.78
1399/05/11 13,256.6 13,256.6 13,257.88
1399/05/08 13,257.51 13,257.51 13,259.07
1399/05/07 13,260.22 13,260.22 13,262.24
1399/05/06 13,262.81 13,262.81 13,264.55
1399/05/05 13,266.01 13,266.01 13,716.2
1399/05/04 13,749.93 13,279.32 13,828.75
1399/05/01 13,214.31 13,214.31 13,686.25
1399/04/31 13,761.95 12,907.31 13,855.53
1399/04/30 13,349.3 13,348.92 13,355.29
1399/04/29 12,724.45 12,451.6 12,724.82
1399/04/28 12,130.82 11,766.75 12,137.34
1399/04/25 12,008.12 11,942.15 12,025.36
1399/04/24 12,566.17 12,566.17 12,681.41
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی