شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فنی مهندسی

74-فنی مهندسی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 4,848.5 0.41

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,675.1 پایانی 4,848.5
بیشترین 4,848.5 کمترین 4,822.56
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 4,848.5 4,822.56 4,848.5
1399/01/10 4,828.79 4,623.01 4,848.27
1399/01/9 4,622.82 4,566.38 4,622.82
1399/01/6 4,412.5 4,232.93 4,412.5
1399/01/5 4,206.9 4,049.09 4,206.9
1398/12/28 4,044.65 3,862.62 4,044.65
1398/12/27 3,857.05 3,837.52 3,980.92
1398/12/26 3,975.5 3,821.54 3,983.89
1398/12/25 3,806.02 3,655.48 3,806.02
1398/12/24 3,676.52 3,669.28 4,010.23
1398/12/21 4,010.29 3,997.28 4,027.04
1398/12/20 3,991.78 3,991.78 4,077.96
1398/12/19 4,186.53 4,186.53 4,315.47
1398/12/17 4,359.22 4,352.07 4,389.2
1398/12/14 4,261.84 4,256.96 4,261.84
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی