شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

انبوه سازی

70-انبوه سازی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 19,646.05 3.16

آخرین معامله

10:00
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,133.9 پایانی 19,646.05
بیشترین 19,397.85 کمترین 19,298.63
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/13 19,043.74 18,797.96 19,043.74
1399/05/12 18,790.11 18,379.44 18,790.11
1399/05/11 18,464.88 18,451.96 18,669.18
1399/05/08 18,496.15 18,304.33 18,496.15
1399/05/07 18,010.26 17,731.77 18,010.26
1399/05/06 17,389.89 17,128.99 17,389.89
1399/05/05 16,860.34 16,647.2 16,863.35
1399/05/04 16,377.65 16,281.52 16,377.72
1399/05/01 15,975.35 15,846.93 15,975.35
1399/04/31 15,875.19 15,740.65 15,875.19
1399/04/30 16,041.12 15,911.24 16,113.4
1399/04/29 15,789.89 15,749.61 15,880.89
1399/04/28 15,449.33 14,973.23 15,449.33
1399/04/25 14,970.91 14,635.71 14,971.96
1399/04/24 14,693.41 14,618.46 14,715.08
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی