شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

انبوه سازی

70-انبوه سازی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 4,918.54 2.07

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4,133.9 پایانی 4,918.54
بیشترین 4,918.53 کمترین 4,818.78
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 4,918.53 4,818.78 4,918.53
1399/01/10 4,818.78 4,711.97 4,821.35
1399/01/9 4,620.62 4,548.83 4,620.62
1399/01/6 4,437.82 4,306.06 4,437.82
1399/01/5 4,283.46 4,220.66 4,283.38
1398/12/28 4,195.28 4,096.12 4,195.29
1398/12/27 4,090.35 4,073.38 4,170.57
1398/12/26 4,187.31 4,091.9 4,196.16
1398/12/25 4,067.98 4,066.91 4,133.94
1398/12/24 4,199.42 4,199.42 4,365.29
1398/12/21 4,425.22 4,425.22 4,498.58
1398/12/20 4,472.48 4,472.48 4,552.33
1398/12/19 4,600.23 4,600.23 4,654.29
1398/12/17 4,705.88 4,705.88 4,756.06
1398/12/14 4,759.08 4,694.13 4,760.61
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی