شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص 50 شرکت فعالتر

شاخص50شرکت فعالتر6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 34,441.21 1.21

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 17,935.5 پایانی 34,441.21
بیشترین 34,364.01 کمترین 33,500.95
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/03/6 34,030.06 34,030 34,632.12
1399/03/3 35,464.2 35,447.66 36,657.98
1399/02/31 36,657.98 36,573.18 37,081.27
1399/02/30 37,631.56 37,580.14 38,169.47
1399/02/29 37,746.44 37,587.44 37,883.5
1399/02/28 36,778.13 36,556.19 37,177.85
1399/02/27 37,665.87 37,381.06 37,990.3
1399/02/24 38,936.08 38,317.14 39,285.75
1399/02/23 38,895.88 38,877.42 39,804.16
1399/02/22 39,963.67 39,714.71 39,963.67
1399/02/21 39,650.21 39,648.19 39,794.04
1399/02/20 38,769.27 37,866.42 38,773.67
1399/02/17 36,971.38 36,330.82 36,974.52
1399/02/16 36,913.1 36,913.1 37,592.94
1399/02/15 36,765.14 35,787.25 36,765.17
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی