شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص صنعت

شاخص صنعت6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.808 میلیون 1.92

آخرین معامله

17:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 444,386.3 پایانی 1.808 میلیون
بیشترین 1.808 میلیون کمترین 1.79 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/14 1.774 میلیون 1.768 میلیون 1.774 میلیون
1399/05/13 1.775 میلیون 1.769 میلیون 1.796 میلیون
1399/05/12 1.792 میلیون 1.766 میلیون 1.794 میلیون
1399/05/11 1.747 میلیون 1.706 میلیون 1.747 میلیون
1399/05/08 1.692 میلیون 1.688 میلیون 1.706 میلیون
1399/05/07 1.726 میلیون 1.726 میلیون 1.756 میلیون
1399/05/06 1.72 میلیون 1.689 میلیون 1.72 میلیون
1399/05/05 1.73 میلیون 1.719 میلیون 1.741 میلیون
1399/05/04 1.736 میلیون 1.718 میلیون 1.741 میلیون
1399/05/01 1.689 میلیون 1.677 میلیون 1.696 میلیون
1399/04/31 1.704 میلیون 1.689 میلیون 1.707 میلیون
1399/04/30 1.711 میلیون 1.686 میلیون 1.711 میلیون
1399/04/29 1.654 میلیون 1.595 میلیون 1.654 میلیون
1399/04/28 1.603 میلیون 1.603 میلیون 1.609 میلیون
1399/04/25 1.632 میلیون 1.629 میلیون 1.635 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی