شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص صنعت

شاخص صنعت6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 483,240.9 0.23

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 444,386.3 پایانی 483,240.9
بیشترین 483,241.19 کمترین 480,148.1
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 483,240.95 480,148.1 483,241.19
1399/01/10 482,152.07 475,760.74 482,379.37
1399/01/9 471,264.99 465,187.4 471,264.99
1399/01/6 462,427.93 453,630.01 462,428.36
1399/01/5 451,962.83 451,959.98 458,213.27
1398/12/28 458,032.39 450,059.95 458,041.81
1398/12/27 448,776.03 447,696.13 452,467.05
1398/12/26 452,038.75 444,645.42 452,042.78
1398/12/25 441,893.61 440,964.81 444,386.25
1398/12/24 449,214.31 449,163.18 464,056.67
1398/12/21 465,241.42 465,241.32 467,377.91
1398/12/20 466,301.99 466,301.99 473,425.82
1398/12/19 480,746.34 480,743.1 487,735.53
1398/12/17 493,624.3 493,624.29 498,897.67
1398/12/14 499,838.33 493,800.51 499,937.22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی