شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص کل فرابورس

شاخص کل فرابورس6 | شاخص ها - فرابورس
آخرین قیمت: 11,696.89 3.10

آخرین معامله

1399/03/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 6,583.4 پایانی 11,696.89
بیشترین 11,696.89 کمترین 11,419.34
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/03/13 11,696.89 11,419.34 11,696.89
1399/03/12 11,344.92 11,142.03 11,344.92
1399/03/11 11,216.98 11,214.65 11,393.26
1399/03/10 11,248.66 11,029.96 11,248.66
1399/03/7 10,864.45 10,694.1 10,864.45
1399/03/6 10,827.01 10,825.36 10,970.98
1399/03/3 11,022.64 11,022.54 11,082.92
1399/02/31 11,112.97 11,104.4 11,281.01
1399/02/30 11,291.82 11,291.82 11,381.03
1399/02/29 11,235.27 11,025.63 11,235.27
1399/02/28 10,955.79 10,955.78 11,019.37
1399/02/27 11,062.38 11,062.38 11,283.34
1399/02/24 11,299.65 11,279.08 11,416.96
1399/02/23 11,332.73 11,332.73 11,582.94
1399/02/22 11,606.96 11,606.96 11,756
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی