شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص کل فرابورس

شاخص کل فرابورس6 | شاخص ها - فرابورس
آخرین قیمت: 5,287.76 0.56

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 5,253 پایانی 5,287.76
بیشترین 5,288.76 کمترین 5,253.04
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 5,287.76 5,253.04 5,288.76
1398/11/1 5,258.43 5,258.43 5,320.59
1398/10/30 5,301.01 5,300.11 5,355.58
1398/10/29 5,296.59 5,251.26 5,316.16
1398/10/28 5,273.51 5,247.09 5,287.38
1398/10/25 5,110.91 5,047.59 5,118.77
1398/10/24 5,094.86 5,094.57 5,185.44
1398/10/23 5,045.68 5,006.37 5,045.68
1398/10/22 4,894.25 4,854.65 4,895.93
1398/10/21 4,645.96 4,644.26 4,678.85
1398/10/18 4,559.86 4,546.86 4,559.86
1398/10/17 4,630.89 4,630.89 4,763.38
1398/10/15 4,742.9 4,691.49 4,751.36
1398/10/14 4,797.17 4,795.4 4,804.64
1398/10/11 5,030.77 4,965.37 5,032.97
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها