شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

پیمانکاری

45-پیمانکاری6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 919.7 0.00

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 919.7 پایانی 919.7
بیشترین 919.7 کمترین 919.7
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 919.7 - -
1399/01/10 919.7 - -
1399/01/9 919.7 - -
1399/01/6 919.7 919.7 919.7
1399/01/5 919.7 919.7 919.7
1398/12/28 919.7 - -
1398/12/27 919.7 919.7 919.7
1398/12/26 919.7 - -
1398/12/25 919.7 - -
1398/12/24 919.7 - -
1398/12/21 919.7 - -
1398/12/20 919.7 - -
1398/12/19 919.7 - -
1398/12/17 919.7 - -
1398/12/14 919.7 - -
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی