شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

رادیویی

64-رادیویی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 13,232.84 1.70

آخرین معامله

17:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,709.8 پایانی 13,232.84
بیشترین 13,232.84 کمترین 13,011.98
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/14 13,011.98 13,011.98 13,011.98
1399/05/13 13,011.98 13,011.98 13,011.98
1399/05/12 13,011.75 12,891.43 13,011.75
1399/05/11 12,678.57 12,627.89 12,678.57
1399/05/08 12,400.76 12,271.75 12,420.35
1399/05/07 12,100.75 11,882.45 12,100.75
1399/05/06 11,796.34 11,770.33 11,822.38
1399/05/05 11,544.32 11,544 11,546.36
1399/05/04 11,268.13 11,046.22 11,268.13
1399/05/01 11,003.3 10,788.66 11,003.3
1399/04/31 10,798.18 10,683.45 10,808.07
1399/04/30 10,586.4 10,442.65 10,586.4
1399/04/29 10,364.3 10,215.9 10,365.18
1399/04/28 10,144.35 9,967.21 10,144.35
1399/04/25 9,950.73 9,950.73 10,019.98
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی