شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

چند رشته ای صنعتی

39-چند رشته ای ص6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 316,677.35 3.89

آخرین معامله

17:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 47,641.8 پایانی 316,677.35
بیشترین 316,677.35 کمترین 307,641.72
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/14 304,842.6 297,576.85 304,842.6
1399/05/13 295,108.31 286,107.74 295,376.67
1399/05/12 283,957.32 274,857.21 283,957.32
1399/05/11 270,536.2 259,327.36 270,536.2
1399/05/08 257,735.8 252,990.88 257,735.8
1399/05/07 255,486.89 255,486.89 258,954.68
1399/05/06 254,029.68 245,125.37 254,029.68
1399/05/05 249,458.7 243,454.51 249,458.7
1399/05/04 240,418.4 232,372.64 240,418.4
1399/05/01 229,499.8 222,247.45 229,499.8
1399/04/31 224,895.74 219,918.87 225,124.34
1399/04/30 223,519.31 221,297.41 223,902.8
1399/04/29 217,703.53 210,371.34 217,703.78
1399/04/28 207,998.14 204,756.89 207,998.14
1399/04/25 209,438.05 208,470.08 210,473.49
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی