شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

لاستیک

25-لاستیک6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 414,307.56 2.12

آخرین معامله

17:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 158,487 پایانی 414,307.56
بیشترین 414,438.95 کمترین 406,962.68
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/14 405,708.61 404,058.11 407,669.79
1399/05/13 409,490.88 409,490.88 419,876.02
1399/05/12 420,226.11 413,573.35 424,214.35
1399/05/11 412,884 406,126.87 413,052.57
1399/05/08 401,964.68 390,095.59 401,964.68
1399/05/07 383,428 372,991.72 383,428
1399/05/06 371,889.03 371,250.47 375,706.09
1399/05/05 377,092.82 377,092.82 388,380.78
1399/05/04 389,037.05 389,037.05 392,657.17
1399/05/01 392,650.45 391,355.32 398,076.99
1399/04/31 398,691.17 398,691.17 405,438.16
1399/04/30 409,110.71 409,110.71 417,006.15
1399/04/29 408,260.66 388,331.63 408,264.47
1399/04/28 387,460.23 378,280.76 387,460.23
1399/04/25 377,340.53 363,112.2 377,340.53
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی