شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مواد دارویی

43-مواد دارویی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 113,229.7 2.13

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 72,209.4 پایانی 113,229.7
بیشترین 114,183.23 کمترین 113,155
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/03/6 115,689.29 115,689.29 118,570.63
1399/03/3 119,844.5 119,291.03 120,768.58
1399/02/31 119,291.03 116,182.41 121,078.68
1399/02/30 114,975.6 112,194.26 115,875.51
1399/02/29 111,489.69 109,565.14 111,489.69
1399/02/28 108,457.09 105,862.89 108,457.09
1399/02/27 105,552.73 105,127.48 105,854.08
1399/02/24 104,588.95 102,979.97 105,074.3
1399/02/23 104,232.44 104,232.44 107,355.09
1399/02/22 108,083.38 108,083.24 109,605.9
1399/02/21 109,794.36 109,179.19 110,877.77
1399/02/20 107,791.6 104,565.3 107,791.6
1399/02/17 103,164.76 102,679.43 104,740.19
1399/02/16 105,946.53 105,946.53 109,797.74
1399/02/15 109,761.77 109,062.11 111,572.72
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی