شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مواد دارویی

43-مواد دارویی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 52,346.51 2.88

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 51,407 پایانی 52,346.51
بیشترین 52,346.51 کمترین 51,406.97
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 52,346.51 51,406.97 52,346.51
1398/11/1 50,882.53 50,572.85 50,882.48
1398/10/30 50,255.88 49,989.17 50,306.95
1398/10/29 50,248.09 49,854.93 50,309.9
1398/10/28 50,328.12 49,178.97 50,467.26
1398/10/25 48,633.03 48,279.01 48,632.95
1398/10/24 48,156.15 47,857.4 48,156.15
1398/10/23 46,847.62 46,142.43 46,847.56
1398/10/22 44,957.12 44,128.35 44,957.12
1398/10/21 43,126.81 42,826.25 43,126.72
1398/10/18 42,567.29 42,567.26 43,065.93
1398/10/17 43,256.01 43,256.01 44,437.79
1398/10/15 44,916.47 44,916.47 45,187.33
1398/10/14 46,406.11 46,406.11 47,603.84
1398/10/11 48,467.82 48,260.9 48,693.74
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها