iwmf شبکه اطلاع رسانی طلا، سکه و ارز به عنوان برترین وب‌سایت حوزه کسب و کار و مدیریت و تجارت در دوازدهمین جشنواره وب و موبایل ایران در هر دو بخش داوران و آرای مردمی برگزیده شد
شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار دوم فرابورس

بازار دوم فرابورس6 | شاخص ها - فرابورس
آخرین قیمت: 3,265.51 0.85

تاریخچه

تاریخ

آخرین مقدار

کمترین

بیشترین

1398/12/7 3,265.51 3,263.05 3,318.76
1398/12/6 3,237.86 3,201.58 3,237.86
1398/12/5 3,177.26 3,165.73 3,223.18
1398/12/4 3,136.62 3,099.09 3,138.58
1398/12/3 3,017.81 2,886.41 3,017.81
1398/11/30 3,008.87 3,008.51 3,015.79
1398/11/29 2,962.39 2,951.13 2,991.2
1398/11/28 2,967.63 2,967.63 3,004.79
1398/11/27 2,924.89 2,893.05 2,926.33
1398/11/26 2,852.76 2,850.01 2,874.01
1398/11/23 2,800.72 2,762.22 2,800.73
1398/11/21 2,728.26 2,727.12 2,799.16
1398/11/20 2,773.23 2,773.23 2,780.91
1398/11/19 2,772.65 2,772.65 2,795.43
1398/11/16 2,734.09 2,699.06 2,734.1
1398/11/15 2,690.87 2,690.86 2,737.4
1398/11/14 2,703.66 2,694.26 2,705.05
1398/11/13 2,652.38 2,628.06 2,654.74
1398/11/12 2,659.02 2,659.02 2,701.3
1398/11/8 2,659.8 2,656.72 2,664.75
1398/11/7 2,617.71 2,591.95 2,619.15
1398/11/6 2,626.8 2,626.26 2,658.96
1398/11/5 2,632.97 2,632.97 2,653.28
1398/11/2 2,605.03 2,587.81 2,605.88
1398/11/1 2,594.69 2,594.69 2,629.53
1398/10/30 2,624.13 2,624.13 2,654.46
1398/10/29 2,624.74 2,602.65 2,637.14
1398/10/28 2,616.16 2,606.65 2,623.42
1398/10/25 2,538.72 2,506.87 2,548.23
1398/10/24 2,536.59 2,536.59 2,586.66