شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

بازار دوم فرابورس

بازار دوم فرابورس6 | شاخص ها - فرابورس
آخرین قیمت: 5,020.81 0.23

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 3,167.4 پایانی 5,020.81
بیشترین 5,014.61 کمترین 4,959.84
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/03/6 5,009.4 5,008.41 5,054.93
1399/03/3 5,073.81 5,073.75 5,104.71
1399/02/31 5,124.29 5,122.29 5,207.69
1399/02/30 5,211.19 5,211.19 5,244.13
1399/02/29 5,170 5,091.84 5,170
1399/02/28 5,064.14 5,062.11 5,079.48
1399/02/27 5,093.27 5,093.27 5,179.02
1399/02/24 5,190.15 5,180.93 5,221.27
1399/02/23 5,216.85 5,216.85 5,285.8
1399/02/22 5,298.63 5,298.62 5,366.14
1399/02/21 5,330.54 5,318.91 5,357.3
1399/02/20 5,278.16 5,165.55 5,279.34
1399/02/17 5,140.26 5,122.29 5,156.9
1399/02/16 5,171.95 5,171.95 5,260.88
1399/02/15 5,220.56 5,157.22 5,221.68
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی