شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زراعت

01-زراعت6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 281,710.98 4.56

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 120,362.4 پایانی 281,710.98
بیشترین 291,454.93 کمترین 281,710.97
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/19 295,157.72 295,157.72 301,129.81
1399/05/15 297,531.09 297,531.09 302,475.81
1399/05/14 301,470.55 301,470.55 302,857.76
1399/05/13 301,988.28 301,988.28 307,056.81
1399/05/12 307,182.81 307,182.81 313,186.44
1399/05/11 312,338.19 303,870.49 312,774.43
1399/05/08 301,665.21 298,327.34 303,482.58
1399/05/07 305,814.78 305,814.78 314,798.12
1399/05/06 317,003.14 317,003.14 327,133.16
1399/05/05 330,063.59 330,063.59 339,041.99
1399/05/04 330,734.83 322,940.87 330,734.83
1399/05/01 315,887.4 309,930.99 317,539.53
1399/04/31 315,332.79 315,332.79 322,378.88
1399/04/30 328,256.27 328,256.27 335,527.36
1399/04/29 332,707.72 327,838.99 335,490.7
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی