شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زراعت

01-زراعت6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 151,767.28 0.05

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 120,362.4 پایانی 151,767.28
بیشترین 151,825.17 کمترین 150,950.51
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 151,767.28 150,950.51 151,825.17
1399/01/10 151,697.18 147,737.3 152,633.56
1399/01/9 146,780.03 141,363.21 146,780.03
1399/01/6 140,624.49 135,409.19 140,624.49
1399/01/5 134,910.58 130,397.41 134,910.58
1398/12/28 130,150.17 127,045.08 130,150.17
1398/12/27 126,989.99 124,630.45 126,990.92
1398/12/26 125,759.38 121,546.48 125,759.38
1398/12/25 121,202.19 118,885.53 121,202.19
1398/12/24 120,543.57 119,921.29 120,800.09
1398/12/21 121,428.06 118,990.5 121,517.62
1398/12/20 118,450.14 118,450.14 119,500.86
1398/12/19 123,317.41 123,317.41 124,075.44
1398/12/17 127,712.31 127,712.31 133,172.45
1398/12/14 133,332.6 133,331.23 133,466.88
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی