شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاریها

56-سرمایه گذاریها6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 13,219.67 1.45

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,325.8 پایانی 13,219.67
بیشترین 13,219.67 کمترین 13,031.03
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 13,219.67 13,031.03 13,219.67
1399/01/10 13,031.03 12,758.97 13,040.13
1399/01/9 12,621.05 12,366.85 12,621.05
1399/01/6 12,185.63 11,804.38 12,185.74
1399/01/5 11,732.55 11,642.46 11,755.38
1398/12/28 11,564.24 11,471.59 11,570.82
1398/12/27 11,379.46 11,379.51 11,509.69
1398/12/26 11,423.06 11,273.42 11,437.3
1398/12/25 11,233.25 11,233.14 11,325.8
1398/12/24 11,508.11 11,508.11 11,732.99
1398/12/21 11,696.92 11,671.76 11,735.17
1398/12/20 11,615.85 11,615.85 11,727.88
1398/12/19 11,805.76 11,805.76 11,923.29
1398/12/17 12,115.7 12,115.7 12,222.16
1398/12/14 12,168 12,027.89 12,168
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی