شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سرمایه گذاریها

56-سرمایه گذاریها6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 35,360.84 0.00

آخرین معامله

09:00
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 11,325.8 پایانی 35,360.84
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/07/01 35,360.24 35,225.12 35,485.42
1399/06/31 35,743.4 35,748.15 36,006.52
1399/06/30 36,426.88 36,426.88 37,006.74
1399/06/29 37,262.95 37,263.4 37,462.15
1399/06/26 37,838.55 36,957.79 37,936.15
1399/06/25 37,047.62 36,761.61 37,047.62
1399/06/24 36,152.38 35,715.99 36,158.96
1399/06/23 36,288.97 36,292.66 36,532.14
1399/06/22 37,052.46 37,048.77 37,632.92
1399/06/19 37,126.2 37,119.37 37,857.43
1399/06/18 38,080.93 38,081.19 38,327.72
1399/06/17 38,485.14 38,487.66 38,667.93
1399/06/16 39,372.65 39,372.65 39,731.31
1399/06/15 39,374.32 39,294.76 39,454.92
1399/06/12 39,449.13 39,434.18 39,746.84
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی