شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

دستگاههای برقی

31-دستگاههای برقی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 6.269 میلیون 0.43

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 4.055 میلیون پایانی 6.269 میلیون
بیشترین 6.269 میلیون کمترین 6.205 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/03/6 6.242 میلیون 6.242 میلیون 6.314 میلیون
1399/03/3 6.39 میلیون 6.39 میلیون 6.469 میلیون
1399/02/31 6.459 میلیون 6.459 میلیون 6.565 میلیون
1399/02/30 6.566 میلیون 6.566 میلیون 6.669 میلیون
1399/02/29 6.576 میلیون 6.56 میلیون 6.595 میلیون
1399/02/28 6.398 میلیون 6.362 میلیون 6.464 میلیون
1399/02/27 6.578 میلیون 6.578 میلیون 6.738 میلیون
1399/02/24 6.794 میلیون 6.691 میلیون 6.817 میلیون
1399/02/23 6.875 میلیون 6.874 میلیون 6.959 میلیون
1399/02/22 7.051 میلیون 6.988 میلیون 7.098 میلیون
1399/02/21 7.1 میلیون 7.077 میلیون 7.105 میلیون
1399/02/20 6.897 میلیون 6.812 میلیون 6.898 میلیون
1399/02/17 6.647 میلیون 6.538 میلیون 6.647 میلیون
1399/02/16 6.609 میلیون 6.609 میلیون 6.787 میلیون
1399/02/15 6.646 میلیون 6.491 میلیون 6.646 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی