شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شیمیایی

44-شیمیایی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 108,172.99 1.70

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,451.3 پایانی 108,172.99
بیشترین 111,921.05 کمترین 108,172.99
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/20 108,172.99 108,172.99 111,921.05
1399/05/19 110,039.69 109,721.68 110,072.41
1399/05/15 106,161.35 105,755.74 106,161.35
1399/05/14 103,315.14 101,736.71 103,370.4
1399/05/13 101,152.03 101,152.03 102,846.44
1399/05/12 101,247.99 98,777.25 101,299.45
1399/05/11 97,638.68 94,736.06 97,638.68
1399/05/08 94,073.48 93,708.66 96,425.59
1399/05/07 97,413.08 97,413.08 99,548.18
1399/05/06 97,078.13 96,457.83 97,418.89
1399/05/05 99,959.64 99,959.64 102,532.47
1399/05/04 103,189.51 102,924.42 104,414.65
1399/05/01 100,857.13 100,857.09 103,040.7
1399/04/31 104,634.75 104,255.5 105,202.31
1399/04/30 107,237.17 106,624.58 107,604.27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی