شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شیمیایی

44-شیمیایی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 31,153.36 0.01

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 29,451.3 پایانی 31,153.36
بیشترین 31,157.71 کمترین 31,047.3
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 31,153.36 31,047.3 31,157.71
1399/01/10 31,157.73 30,759.57 31,160.53
1399/01/9 30,594.9 30,365.21 30,594.9
1399/01/6 30,287.59 29,646.55 30,287.59
1399/01/5 29,620.82 29,620.82 30,338.33
1398/12/28 30,317.95 29,980.87 30,317.98
1398/12/27 29,872.22 29,786.44 30,169.24
1398/12/26 30,161.3 29,561.19 30,161.3
1398/12/25 29,423.57 29,198.34 29,451.3
1398/12/24 29,725.61 29,725.61 30,741.55
1398/12/21 30,896.86 30,896.86 31,328.36
1398/12/20 31,548.79 31,548.21 32,611.87
1398/12/19 33,047.81 33,047.81 33,311.46
1398/12/17 33,553.86 33,522.98 33,811.63
1398/12/14 33,872.63 33,313.73 33,872.66
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی