شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فلزات اساسی

27-فلزات اساسی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.287 میلیون 1.30

آخرین معامله

17:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 312,280.3 پایانی 1.287 میلیون
بیشترین 1.287 میلیون کمترین 1.281 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/14 1.27 میلیون 1.27 میلیون 1.278 میلیون
1399/05/13 1.29 میلیون 1.29 میلیون 1.312 میلیون
1399/05/12 1.328 میلیون 1.324 میلیون 1.357 میلیون
1399/05/11 1.301 میلیون 1.281 میلیون 1.301 میلیون
1399/05/08 1.247 میلیون 1.246 میلیون 1.251 میلیون
1399/05/07 1.294 میلیون 1.294 میلیون 1.332 میلیون
1399/05/06 1.308 میلیون 1.3 میلیون 1.308 میلیون
1399/05/05 1.357 میلیون 1.355 میلیون 1.38 میلیون
1399/05/04 1.395 میلیون 1.382 میلیون 1.417 میلیون
1399/05/01 1.354 میلیون 1.353 میلیون 1.369 میلیون
1399/04/31 1.375 میلیون 1.35 میلیون 1.384 میلیون
1399/04/30 1.36 میلیون 1.358 میلیون 1.361 میلیون
1399/04/29 1.324 میلیون 1.256 میلیون 1.324 میلیون
1399/04/28 1.298 میلیون 1.296 میلیون 1.324 میلیون
1399/04/25 1.346 میلیون 1.346 میلیون 1.353 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی