شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فلزات اساسی

27-فلزات اساسی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 322,256.95 0.63

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 312,280.3 پایانی 322,256.95
بیشترین 324,290.46 کمترین 320,764.64
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 322,256.95 320,764.64 324,290.46
1399/01/10 324,290.46 323,723.24 325,802.34
1399/01/9 317,865.51 314,155.89 317,865.51
1399/01/6 317,542.13 315,562.26 317,542.09
1399/01/5 313,738.42 313,734.99 321,723.28
1398/12/28 324,598.16 321,419.22 324,598.16
1398/12/27 320,838.05 320,105.25 323,641.48
1398/12/26 322,335.28 317,693.95 323,082.09
1398/12/25 312,512.78 310,474.15 312,512.78
1398/12/24 316,946.58 316,733.96 332,159.6
1398/12/21 332,967.83 329,415.77 336,183.58
1398/12/20 328,426.37 328,261.03 330,255.38
1398/12/19 338,853.7 338,853.66 343,282.8
1398/12/17 352,962.25 352,412.9 354,968.46
1398/12/14 354,197.16 348,181.93 354,363.89
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی