شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص کل

شاخص کل6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.029 میلیون 4.09

آخرین معامله

1399/03/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 498,654.9 پایانی 1.029 میلیون
بیشترین 1.029 میلیون کمترین 996,019.78
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/03/13 1.029 میلیون 996,019.78 1.029 میلیون
1399/03/12 988,120.76 971,214.29 988,120.76
1399/03/11 970,411.22 970,270.15 987,440.13
1399/03/10 973,495.24 939,162.73 973,495.92
1399/03/07 938,549.69 913,435.21 938,557.14
1399/03/06 926,132.74 926,121 946,195.8
1399/03/03 959,840.53 959,306.14 986,677.39
1399/02/31 986,759.18 985,119.15 996,750.54
1399/02/30 1.002 میلیون 1.001 میلیون 1.009 میلیون
1399/02/29 995,176.82 978,644.81 995,184.85
1399/02/28 968,460.69 964,004.97 979,444.32
1399/02/27 987,475.32 982,410.19 1.017 میلیون
1399/02/24 1.018 میلیون 1.008 میلیون 1.026 میلیون
1399/02/23 1.021 میلیون 1.02 میلیون 1.046 میلیون
1399/02/22 1.048 میلیون 1.043 میلیون 1.049 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی