شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص بازده نقدی قیمت

بازده نقدی و قیمت6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 2.217 میلیون 0.00

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 988,540.6 پایانی 2.217 میلیون
بیشترین 2.217 میلیون کمترین 2.217 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 2.217 میلیون 2.217 میلیون 2.217 میلیون
1399/01/10 2.209 میلیون 2.209 میلیون 2.209 میلیون
1399/01/9 2.157 میلیون 2.157 میلیون 2.157 میلیون
1399/01/6 2.112 میلیون 2.112 میلیون 2.112 میلیون
1399/01/5 2.062 میلیون 2.062 میلیون 2.062 میلیون
1398/12/28 2.078 میلیون 2.078 میلیون 2.078 میلیون
1398/12/27 2.036 میلیون 2.036 میلیون 2.036 میلیون
1398/12/25 2.004 میلیون 2.004 میلیون 2.004 میلیون
1398/12/24 2.038 میلیون 2.038 میلیون 2.038 میلیون
1398/12/21 2.109 میلیون 2.109 میلیون 2.109 میلیون
1398/12/20 2.107 میلیون 2.107 میلیون 2.107 میلیون
1398/12/19 2.164 میلیون 2.165 میلیون 2.165 میلیون
1398/12/17 2.224 میلیون 2.224 میلیون 2.224 میلیون
1398/12/14 2.248 میلیون 2.248 میلیون 2.248 میلیون
1398/12/13 2.203 میلیون 2.203 میلیون 2.203 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی