شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص بازده نقدی قیمت

بازده نقدی و قیمت6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 8.158 میلیون 0.00

آخرین معامله

1399/05/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 988,540.6 پایانی 8.158 میلیون
بیشترین 8.158 میلیون کمترین 8.158 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/12 8.229 میلیون 8.229 میلیون 8.229 میلیون
1399/05/11 8.026 میلیون 8.027 میلیون 8.027 میلیون
1399/05/08 7.792 میلیون 7.792 میلیون 7.792 میلیون
1399/05/07 7.947 میلیون 7.947 میلیون 7.947 میلیون
1399/05/06 7.915 میلیون 7.915 میلیون 7.915 میلیون
1399/05/05 7.962 میلیون 7.962 میلیون 7.962 میلیون
1399/05/04 7.982 میلیون 7.982 میلیون 7.982 میلیون
1399/05/01 7.769 میلیون 7.769 میلیون 7.769 میلیون
1399/04/31 7.824 میلیون 7.824 میلیون 7.824 میلیون
1399/04/30 7.858 میلیون 7.858 میلیون 7.858 میلیون
1399/04/29 7.615 میلیون 7.615 میلیون 7.615 میلیون
1399/04/28 7.388 میلیون 7.388 میلیون 7.388 میلیون
1399/04/25 7.525 میلیون 7.525 میلیون 7.525 میلیون
1399/04/24 7.545 میلیون 7.545 میلیون 7.545 میلیون
1399/04/23 7.447 میلیون 7.447 میلیون 7.447 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی