شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات کاغذ

21-محصولات کاغذ6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 229,636.74 0.00

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 136,511.6 پایانی 229,636.74
بیشترین 229,636.74 کمترین 229,636.74
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/03/6 229,636.74 229,636.74 230,319.43
1399/03/3 231,325.4 231,325.4 234,020.17
1399/02/31 233,998.06 233,998.06 236,101.36
1399/02/30 234,660.93 232,337.59 234,787.61
1399/02/29 231,309.71 228,252.94 231,309.71
1399/02/28 227,999.45 225,606.14 227,999.45
1399/02/27 225,149.59 224,783.49 225,149.59
1399/02/24 224,571.74 222,844.96 225,112.1
1399/02/23 225,572.46 225,572.46 227,030.94
1399/02/22 227,027.47 227,027.47 229,456.09
1399/02/21 230,135.43 230,135.43 232,784.84
1399/02/20 232,822.19 231,531.1 233,428.42
1399/02/17 230,904.02 230,904.02 233,786.37
1399/02/16 234,549.5 234,549.5 237,127.71
1399/02/15 236,742.68 236,047.29 238,909.34
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی