شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات کاغذ

21-محصولات کاغذ6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 116,697.06 1.84

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 113,310.9 پایانی 116,697.06
بیشترین 116,697.06 کمترین 113,310.93
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 116,697.06 113,310.93 116,697.06
1398/11/1 114,593.52 114,037.67 115,591.49
1398/10/30 115,593.4 115,593.4 116,001.11
1398/10/29 113,694.86 113,508.22 114,328.47
1398/10/28 108,884.97 108,884.97 108,884.97
1398/10/25 103,702.26 101,981.32 103,702.26
1398/10/24 99,371.85 99,165.6 101,888.37
1398/10/23 101,432.75 100,474.37 101,528.51
1398/10/22 99,089.08 97,748.31 99,089.35
1398/10/21 94,653.98 94,432.07 94,653.98
1398/10/18 92,798.72 92,798.72 94,211.87
1398/10/17 94,419.56 94,419.56 94,523.52
1398/10/15 99,194.66 99,165.99 100,070.32
1398/10/14 104,380.48 104,380.48 107,675.42
1398/10/11 109,820.12 109,820.12 111,820.39
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها