شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مبلمان

36-مبلمان6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 272.7 0.00

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 272.7 پایانی 272.7
بیشترین 272.7 کمترین 272.7
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 272.7 - -
1399/01/10 272.7 - -
1399/01/9 272.7 - -
1399/01/6 272.7 272.7 272.7
1399/01/5 272.7 272.7 272.7
1398/12/28 272.7 - -
1398/12/27 272.7 272.7 272.7
1398/12/26 272.7 - -
1398/12/25 272.7 - -
1398/12/24 272.7 - -
1398/12/21 272.7 - -
1398/12/20 272.7 - -
1398/12/19 272.7 - -
1398/12/17 272.7 - -
1398/12/14 272.7 - -
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی