شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

مبلمان

36-مبلمان6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 272.7 0.00

آخرین معامله

08:33
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 272.7 پایانی 272.7
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/14 272.7 - -
1399/05/13 272.7 - -
1399/05/12 272.7 - -
1399/05/11 272.7 - -
1399/05/08 272.7 - -
1399/05/07 272.7 - -
1399/05/06 272.7 - -
1399/05/05 272.7 - -
1399/05/04 272.7 - -
1399/05/01 272.7 - -
1399/04/31 272.7 - -
1399/04/30 272.7 - -
1399/04/29 272.7 - -
1399/04/28 272.7 - -
1399/04/25 272.7 - -
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی