شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

انتشار و چاپ

22-انتشار و چاپ6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.651 میلیون 1.34

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.587 میلیون پایانی 1.651 میلیون
بیشترین 1.651 میلیون کمترین 1.606 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 1.651 میلیون 1.606 میلیون 1.651 میلیون
1399/01/10 1.629 میلیون 1.577 میلیون 1.629 میلیون
1399/01/9 1.574 میلیون 1.552 میلیون 1.574 میلیون
1399/01/6 1.534 میلیون 1.492 میلیون 1.534 میلیون
1399/01/5 1.49 میلیون 1.48 میلیون 1.49 میلیون
1398/12/28 1.477 میلیون 1.477 میلیون 1.478 میلیون
1398/12/27 1.478 میلیون 1.478 میلیون 1.537 میلیون
1398/12/26 1.537 میلیون 1.537 میلیون 1.573 میلیون
1398/12/25 1.578 میلیون 1.578 میلیون 1.587 میلیون
1398/12/24 1.59 میلیون 1.59 میلیون 1.6 میلیون
1398/12/21 1.601 میلیون 1.601 میلیون 1.613 میلیون
1398/12/20 1.603 میلیون 1.603 میلیون 1.634 میلیون
1398/12/19 1.642 میلیون 1.642 میلیون 1.661 میلیون
1398/12/17 1.668 میلیون 1.619 میلیون 1.668 میلیون
1398/12/14 1.606 میلیون 1.583 میلیون 1.606 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی