شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایرمالی

58-سایرمالی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 24,904.89 1.37

آخرین معامله

17:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,733.4 پایانی 24,904.89
بیشترین 25,036.32 کمترین 24,788.79
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/14 25,256.63 25,256.63 25,484.43
1399/05/13 26,031.92 26,026.31 26,361.48
1399/05/12 26,417.12 25,918.94 26,566.93
1399/05/11 25,450.23 25,366.54 25,450.23
1399/05/08 24,625.67 24,532.57 24,674.33
1399/05/07 24,243.11 24,164.82 24,281.87
1399/05/06 23,859.08 23,842.26 24,424.27
1399/05/05 24,773.32 24,770.83 25,728.74
1399/05/04 25,406.51 25,404.84 25,765.93
1399/05/01 25,215.6 25,214.5 25,947.46
1399/04/31 26,311.41 26,309.67 26,766
1399/04/30 27,143.26 26,872.9 27,293.38
1399/04/29 26,465.81 26,453.2 26,698.12
1399/04/28 26,051.45 25,390.7 26,051.45
1399/04/25 25,829.37 25,826.44 26,108.52
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی