شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

سایرمالی

58-سایرمالی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 13,528.15 0.66

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 10,733.4 پایانی 13,528.15
بیشترین 13,528.15 کمترین 13,291.01
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 13,528.15 13,291.01 13,528.15
1399/01/10 13,439.03 13,369.19 13,496.1
1399/01/9 13,129.01 12,699.84 13,129.01
1399/01/6 12,567.1 12,329.39 12,567.15
1399/01/5 12,062.16 11,880.5 12,062.26
1398/12/28 11,637.13 11,333.3 11,637.13
1398/12/27 11,183.48 11,092.99 11,261.05
1398/12/26 11,107.24 10,927.72 11,114.54
1398/12/25 10,676.5 10,656.45 10,733.43
1398/12/24 11,050.56 11,050.56 11,446.94
1398/12/21 11,341.59 10,997.2 11,341.87
1398/12/20 10,895.88 10,595.81 10,919.95
1398/12/19 10,711.9 10,711.9 10,860.78
1398/12/17 11,076.57 10,882.79 11,076.59
1398/12/14 10,836 10,540.78 10,836
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی