شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

وسایل ارتباطی

32-وسایل ارتباطی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 283,367.25 5.00

آخرین معامله

17:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 31,694.7 پایانی 283,367.25
بیشترین 283,371.28 کمترین 283,366.95
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/14 269,879.14 261,899.42 269,923.71
1399/05/13 257,074.57 256,984.4 257,074.57
1399/05/12 244,834.38 238,264.15 244,834.38
1399/05/11 236,300.16 236,174.42 236,300.16
1399/05/08 225,096.67 215,407.95 225,636.67
1399/05/07 215,407.95 215,407.95 215,407.95
1399/05/06 215,407.95 215,407.95 215,407.95
1399/05/05 205,156.83 204,546.56 205,672.61
1399/05/04 195,884.5 174,502.24 195,884.5
1399/05/01 174,502.24 174,502.24 174,502.24
1399/04/31 174,502.24 174,502.24 174,502.24
1399/04/30 174,502.24 174,502.24 174,502.24
1399/04/29 174,503.43 170,812.49 174,503.43
1399/04/28 167,969.65 167,894.52 168,743.85
1399/04/25 160,712.28 155,316.88 160,712.28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی