شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل

60-حمل و نقل6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 113,672.05 4.21

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 114,275.27 پایانی 113,672.05
بیشترین 114,275.27 کمترین 113,471.68
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/19 109,074.79 108,297.78 109,107.54
1399/05/15 104,223.21 103,835.26 104,243.82
1399/05/14 99,865.84 94,610.14 99,865.84
1399/05/13 99,502.95 99,318.63 99,502.95
1399/05/12 104,329.85 103,121.78 105,618.65
1399/05/11 100,891.8 99,907.23 100,891.8
1399/05/08 97,850.47 97,777.61 98,299.97
1399/05/07 93,906.3 91,058.68 93,945.5
1399/05/06 89,715.76 87,559.08 89,715.76
1399/05/05 87,501.98 87,477.49 87,517.13
1399/05/04 87,468.46 87,431.69 87,489.27
1399/05/01 84,510.76 83,942.46 84,510.76
1399/04/31 81,026.15 79,814.16 81,026.15
1399/04/30 77,898.57 77,827.21 77,898.57
1399/04/29 74,388.03 72,409.27 74,388.05
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی