شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

حمل و نقل

60-حمل و نقل6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 19,777.84 4.44

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 20,551.9 پایانی 19,777.84
بیشترین 20,696.76 کمترین 19,777.84
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 19,777.84 19,777.84 20,696.76
1399/01/10 20,696.76 20,427.15 21,328.71
1399/01/9 20,383.67 20,271.4 20,383.67
1399/01/6 19,483.13 19,074.7 19,483.13
1399/01/5 18,628.25 18,457.69 18,628.25
1398/12/28 17,975.63 17,432.57 17,975.63
1398/12/27 17,233.75 17,233.75 17,718.87
1398/12/26 17,797.99 17,667.49 17,851.06
1398/12/25 18,494.66 18,494.66 19,136.59
1398/12/24 19,220.02 19,220.02 19,284.98
1398/12/21 19,431.84 19,429.75 19,651.81
1398/12/20 20,403.21 20,403.21 20,490.96
1398/12/19 20,516.7 20,516.7 20,625.58
1398/12/17 20,678.57 20,678.57 21,048.37
1398/12/14 21,411.99 21,411.99 22,141.26
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی