شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

قند و شکر

38-قند و شکر6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 153,203.06 1.08

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 87,208.4 پایانی 153,203.06
بیشترین 153,822.58 کمترین 153,360.22
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/03/6 151,558.86 151,175.91 151,780.37
1399/03/3 150,115.04 149,259.8 151,166.57
1399/02/31 149,259.69 146,523.98 149,259.69
1399/02/30 145,700.17 143,956.83 145,700.17
1399/02/29 141,757.12 138,680.38 141,757.12
1399/02/28 136,882.14 135,665.51 137,009.21
1399/02/27 138,285.95 138,285.95 140,580.18
1399/02/24 139,080.98 137,379.47 139,334.61
1399/02/23 136,065.6 136,065.6 138,959.2
1399/02/22 139,333.7 139,321.09 141,744.97
1399/02/21 142,045.18 142,045.18 145,023.44
1399/02/20 143,826.5 140,131.83 143,826.5
1399/02/17 139,124.81 138,694.62 139,502.72
1399/02/16 140,508.25 140,508.25 142,857.02
1399/02/15 142,305.42 140,646.28 143,162.94
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی