شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

خودرو

34-خودرو6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 81,165.04 0.22

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 74,947.9 پایانی 81,165.04
بیشترین 81,345.26 کمترین 80,755.38
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 81,165.13 80,755.38 81,345.26
1399/01/10 81,345.26 80,722.19 81,418.01
1399/01/9 80,067.4 79,132.63 80,067.4
1399/01/6 78,640.95 77,536.83 78,640.99
1399/01/5 77,337.18 76,607.58 77,337.18
1398/12/28 76,375.21 75,660.64 76,375.21
1398/12/27 75,607.32 75,504.72 75,798.08
1398/12/26 75,782.24 74,966.32 75,782.24
1398/12/25 74,381.75 73,928.93 74,947.89
1398/12/24 75,948.57 75,948.57 78,430.77
1398/12/21 78,141.48 76,737.03 78,144.99
1398/12/20 75,740.8 75,217.62 76,412.11
1398/12/19 76,041.12 76,041.12 78,059.35
1398/12/17 78,943.17 78,943.16 80,312.55
1398/12/14 80,692.74 80,692.74 81,617.83
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی