شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

خودرو

34-خودرو6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 597,533.49 0.15

آخرین معامله

10:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 74,947.9 پایانی 597,533.49
بیشترین 597,681.72 کمترین 596,762.07
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/13 598,499.04 598,499.04 618,666.43
1399/05/12 614,359.86 607,177.8 622,429.59
1399/05/11 602,813.86 586,310.28 602,813.86
1399/05/08 594,830.13 594,830.13 615,102.19
1399/05/07 617,369.92 616,743.08 631,040.28
1399/05/06 628,661.41 577,343.78 628,661.41
1399/05/05 581,785.85 566,152.89 581,785.85
1399/05/04 571,058.2 568,874.88 572,280.1
1399/05/01 564,120.34 560,787.6 564,120.42
1399/04/31 559,081.78 557,281.62 559,081.81
1399/04/30 555,475.77 525,511.59 555,475.77
1399/04/29 522,858.28 502,392.79 522,858.28
1399/04/28 505,063.5 505,063.5 523,718.95
1399/04/25 525,756.21 525,756.12 532,329.79
1399/04/24 531,652.87 517,164.16 531,652.87
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی