شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ذغال سنگ

10-ذغال سنگ6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 37,421.73 1.16

آخرین معامله

18:00
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,764.4 پایانی 37,421.73
بیشترین 37,421.73 کمترین 36,525.7
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/14 36,991.53 36,928.06 38,542.88
1399/05/13 38,724.18 38,724.18 39,928.74
1399/05/12 39,911.21 39,630.12 40,183.7
1399/05/11 39,552.7 37,794.99 39,552.7
1399/05/08 37,782.07 36,343.54 37,782.07
1399/05/07 36,250.98 34,867.01 36,271.25
1399/05/06 34,560.66 34,343.54 34,987.06
1399/05/05 36,144.4 36,144.4 37,077.6
1399/05/04 37,116.42 36,789.84 38,048.91
1399/05/01 38,206.04 38,206.04 39,924.22
1399/04/31 40,206.42 40,206.42 41,932.92
1399/04/30 41,928.64 40,222.37 41,928.64
1399/04/29 40,021.83 39,504.57 40,176.12
1399/04/28 39,500.66 39,229.05 40,162.83
1399/04/25 41,288.96 39,592.43 41,288.96
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی