شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ذغال سنگ

10-ذغال سنگ6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 12,221.41 0.00

آخرین معامله

08:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 12,097.8 پایانی 12,221.41
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/1 12,221.41 12,097.82 12,339.27
1398/10/30 11,904.68 11,783.49 11,904.68
1398/10/29 11,606.27 11,550.27 11,659.5
1398/10/28 11,844.45 11,814.8 11,940.78
1398/10/25 11,597.73 11,462.49 11,597.73
1398/10/24 11,438.23 11,332.75 11,544.72
1398/10/23 11,694.24 11,570.86 11,735.86
1398/10/22 11,705.89 11,699.07 11,816.83
1398/10/21 11,255.57 11,255.57 11,255.57
1398/10/18 11,035.23 11,035.23 11,121.54
1398/10/17 11,121.72 11,121.72 11,121.72
1398/10/15 11,707.04 11,707.04 12,060.41
1398/10/14 12,322.92 12,322.92 12,553.74
1398/10/11 12,736.7 12,736.7 12,965.18
1398/10/10 12,855.6 12,855.6 13,073.27
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها