شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ذغال سنگ

10-ذغال سنگ6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 21,941.43 3.81

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 16,764.4 پایانی 21,941.43
بیشترین 21,941.43 کمترین 21,135.75
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 21,941.43 21,135.75 21,941.43
1399/01/10 21,135.75 20,627.54 21,135.75
1399/01/9 20,408.65 19,829.33 20,408.65
1399/01/6 19,630.2 19,120.57 19,630.2
1399/01/5 19,038.75 18,290.77 19,038.75
1398/12/28 18,133.87 17,350.52 18,133.87
1398/12/27 17,270.67 16,663.45 17,270.67
1398/12/26 16,625.68 16,358.97 16,625.68
1398/12/25 16,347.07 16,347.07 16,764.36
1398/12/24 16,853.01 16,853.01 16,980.53
1398/12/21 17,001.82 16,718.33 17,001.82
1398/12/20 16,702.85 16,587.5 16,723.33
1398/12/19 16,676.15 16,676.15 17,480.67
1398/12/17 17,541.84 17,509.26 17,764.41
1398/12/14 17,329.28 17,017.15 17,329.28
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی