شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اطلاعات و ارتباطات

73-اطلاعات ارتباط6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 397.72 0.03

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 393.2 پایانی 397.72
بیشترین 397.72 کمترین 390.66
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 397.72 390.66 397.72
1398/11/1 397.83 397.83 398.99
1398/10/30 380.44 359.85 380.52
1398/10/29 363.6 356.4 364.92
1398/10/28 364.99 362.2 366.02
1398/10/25 355.55 348.96 356.71
1398/10/24 350.41 348.67 354.72
1398/10/23 356.75 353.7 357.73
1398/10/22 351.41 319.82 351.41
1398/10/21 319.82 319.82 319.82
1398/10/18 319.82 319.82 319.82
1398/10/17 319.82 319.82 327.8
1398/10/15 333.86 333.41 333.95
1398/10/14 350.93 350.93 350.93
1398/10/11 369.38 367.28 371.23
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها