شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اطلاعات و ارتباطات

73-اطلاعات ارتباط6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1,146.05 0.00

آخرین معامله

08:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی - پایانی 1,146.05
بیشترین - کمترین -
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/07/01 1,146.05 1,146.05 1,146.05
1399/06/31 1,146.05 1,146.05 1,146.05
1399/06/30 1,146.05 1,146.05 1,146.05
1399/06/29 1,146.05 1,146.05 1,146.05
1399/06/26 1,146.05 1,146.05 1,146.05
1399/06/25 1,146.05 1,146.05 1,146.05
1399/06/24 1,146.05 1,146.05 1,146.05
1399/06/23 1,146.05 1,146.17 1,148.38
1399/06/22 1,198.33 1,198.39 1,217.41
1399/06/19 1,233.91 1,233.91 1,265.94
1399/06/18 1,269.6 1,269.67 1,271.41
1399/06/17 1,273.47 1,273.35 1,275.69
1399/06/16 1,278.03 1,278.03 1,290.37
1399/06/15 1,341.6 1,341.6 1,341.79
1399/06/12 1,409.6 1,409.6 1,414.25
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی