شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

اطلاعات و ارتباطات

73-اطلاعات ارتباط6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 501.49 5.00

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 501.49 پایانی 501.49
بیشترین 501.49 کمترین 477.63
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 501.49 477.63 501.49
1399/01/10 477.63 477.63 477.63
1399/01/9 454.89 454.89 454.89
1399/01/6 433.23 433.23 433.23
1399/01/5 412.6 411.51 412.6
1398/12/28 393.69 393.17 394.88
1398/12/27 389.86 387.23 395.17
1398/12/26 384.93 382.71 385.04
1398/12/25 366.98 363.78 371.18
1398/12/24 380.32 380.32 392.71
1398/12/21 398.12 394.96 399.16
1398/12/20 385.4 384.25 390.05
1398/12/19 399.53 399.53 401.51
1398/12/17 419.44 418.49 423.5
1398/12/14 431.71 430.31 432.96
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی