شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

غذایی بجز قند

42-غذایی بجز قند6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 23,591.34 1.97

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 23,321.2 پایانی 23,591.34
بیشترین 23,591.36 کمترین 23,310.66
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 23,591.34 23,310.66 23,591.36
1398/11/1 23,136.25 22,905.14 23,193.84
1398/10/30 22,897.02 22,784.91 22,898.36
1398/10/29 22,513.62 22,126.2 22,513.62
1398/10/28 21,984.82 21,818.51 22,037.85
1398/10/25 21,253.79 21,045.38 21,253.79
1398/10/24 20,870.35 20,766.75 21,037.75
1398/10/23 20,535.69 20,083.13 20,535.69
1398/10/22 19,771.38 19,543.62 19,948.36
1398/10/21 19,047.73 18,928.27 19,047.71
1398/10/18 18,734.75 18,734.75 18,930.09
1398/10/17 18,963.93 18,963.92 19,405.11
1398/10/15 19,550.81 19,550.81 19,798.25
1398/10/14 20,346.68 20,346.68 20,754.96
1398/10/11 21,131.81 21,039.01 21,257.44
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها