شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

غذایی بجز قند

42-غذایی بجز قند6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 83,056.98 1.26

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 34,009 پایانی 83,056.98
بیشترین 83,651.65 کمترین 82,672.46
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/20 83,056.98 82,672.46 83,651.65
1399/05/19 84,114.36 83,663.27 84,165.02
1399/05/15 82,931.5 82,488.07 83,017.87
1399/05/14 82,281.32 81,948.85 82,535.84
1399/05/13 81,352.96 80,815.44 82,651.63
1399/05/12 82,178.57 81,877.9 82,462.46
1399/05/11 81,109.81 79,676.73 81,109.81
1399/05/08 78,268.72 76,701.4 78,268.72
1399/05/07 75,878.99 75,197.75 76,279.53
1399/05/06 74,700.45 74,403.89 75,619.69
1399/05/05 75,895.91 75,895.86 77,288.8
1399/05/04 76,351.2 75,384.04 76,797
1399/05/01 74,689.13 74,211.14 75,382.28
1399/04/31 76,078.15 75,916.72 77,971.21
1399/04/30 77,798.84 77,798.6 78,152.22
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی