شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

غذایی بجز قند

42-غذایی بجز قند6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 41,299.58 1.65

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 34,009 پایانی 41,299.58
بیشترین 41,299.61 کمترین 40,627.59
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 41,299.6 40,627.59 41,299.61
1399/01/10 40,627.59 39,884.71 40,651.75
1399/01/9 39,381.72 38,581.85 39,381.72
1399/01/6 38,261.38 37,460.15 38,984.05
1399/01/5 37,715.36 37,367.11 38,496.36
1398/12/28 36,771.25 35,994.39 36,771.26
1398/12/27 35,498.54 35,228.86 35,498.57
1398/12/26 34,930.22 34,379.24 34,930.22
1398/12/25 33,721.58 33,644.76 34,008.96
1398/12/24 34,467.36 34,463.76 34,956.89
1398/12/21 34,329.39 33,676.48 34,329.39
1398/12/20 33,207.34 33,175.31 33,691.42
1398/12/19 33,354.11 32,069.18 33,741.06
1398/12/17 32,696.72 32,689.12 32,966.03
1398/12/14 32,834.07 32,738.85 32,835.73
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی