شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کانی غیرفلزی

54-کانی غیرفلزی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 37,803.32 0.64

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 31,067.9 پایانی 37,803.32
بیشترین 37,804.57 کمترین 37,163.6
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 37,803.32 37,163.6 37,804.57
1399/01/10 37,563.35 36,542.65 37,564.82
1399/01/9 36,104.46 34,867.71 36,104.46
1399/01/6 34,851.39 33,487.07 34,851.4
1399/01/5 33,329.95 32,867.55 33,329.97
1398/12/28 32,685.69 31,920.28 32,685.69
1398/12/27 31,550.34 31,140.93 31,583.87
1398/12/26 30,991.73 30,476.54 30,995.8
1398/12/25 30,535.97 30,431.96 31,067.94
1398/12/24 31,259.36 31,259.36 32,516.98
1398/12/21 32,523.11 32,436.76 32,673.93
1398/12/20 32,443.96 32,437.24 32,858.7
1398/12/19 33,119.66 33,119.66 33,505.41
1398/12/17 33,794.94 33,742.93 33,965.4
1398/12/14 33,842.92 33,783.25 33,938.94
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی