شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کانه فلزی

13-کانه فلزی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 415,721.16 2.08

آخرین معامله

17:30
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 119,133.1 پایانی 415,721.16
بیشترین 417,339.07 کمترین 410,873.44
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/14 407,195.56 406,377.58 413,856.69
1399/05/13 415,195.46 415,195.46 425,728.1
1399/05/12 425,760.9 416,963.41 429,042.13
1399/05/11 411,008 397,758.46 411,051.48
1399/05/08 393,579.96 392,582.2 405,937.71
1399/05/07 409,499.01 404,915.55 416,834.73
1399/05/06 404,257.14 403,804.41 415,812.58
1399/05/05 420,675.67 420,675.67 428,515.55
1399/05/04 429,143.76 420,859.06 433,076.6
1399/05/01 420,613.28 420,613.28 431,608.1
1399/04/31 434,229.83 433,639.86 448,679.29
1399/04/30 450,615.35 447,831.02 453,407.92
1399/04/29 435,167.37 421,353.13 435,167.49
1399/04/28 415,922.97 414,773.41 416,439.44
1399/04/25 424,806.85 422,496.51 428,380.58
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی