شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کانه فلزی

13-کانه فلزی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 92,585.76 0.95

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 91,664 پایانی 92,585.76
بیشترین 92,585.76 کمترین 91,247.31
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 92,585.76 91,247.31 92,585.76
1398/11/1 91,714.93 91,714.91 92,746.72
1398/10/30 93,204.91 93,204.36 93,830.22
1398/10/29 93,704.49 92,640.69 93,974.07
1398/10/28 94,549.29 94,224.01 94,996.18
1398/10/25 92,841.77 91,342.09 92,841.77
1398/10/24 92,837.66 92,813.19 93,880.67
1398/10/23 92,312.94 90,704.26 92,313.82
1398/10/22 89,147.1 88,810.28 89,147.1
1398/10/21 84,955.64 84,859.13 84,955.51
1398/10/18 83,370.55 83,317.23 83,651.6
1398/10/17 84,801.29 84,801.29 86,793.45
1398/10/15 85,721.8 85,713.25 86,308.99
1398/10/14 85,181.75 85,181.75 85,322.14
1398/10/11 89,459.84 87,484.65 89,568.82
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها