شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

کانه فلزی

13-کانه فلزی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 130,047.2 1.71

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 119,133.1 پایانی 130,047.2
بیشترین 130,047.2 کمترین 127,860.28
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 130,047.2 127,860.28 130,047.2
1399/01/10 127,860.28 126,973.23 128,224.45
1399/01/9 125,387.36 123,536.18 125,387.36
1399/01/6 124,110.22 122,014 124,110.22
1399/01/5 121,795.71 121,667.36 124,951.47
1398/12/28 124,937.75 118,290.37 124,937.75
1398/12/27 118,347.25 118,134.91 119,310.96
1398/12/26 119,431.34 118,785.23 119,448.81
1398/12/25 118,560.68 118,498 119,593.75
1398/12/24 119,749.4 119,749.4 123,330.64
1398/12/21 123,797.03 122,773.55 124,202.82
1398/12/20 122,929.96 122,929.96 123,334.22
1398/12/19 126,321.13 126,321.13 128,603.43
1398/12/17 130,363.45 130,363.45 131,362.04
1398/12/14 130,471.34 127,684.77 130,471.34
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی