شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فراورده نفتی

23-فراورده نفتی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.483 میلیون 2.10

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.497 میلیون پایانی 1.483 میلیون
بیشترین 1.515 میلیون کمترین 1.476 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 1.483 میلیون 1.476 میلیون 1.515 میلیون
1399/01/10 1.515 میلیون 1.515 میلیون 1.532 میلیون
1399/01/9 1.512 میلیون 1.489 میلیون 1.512 میلیون
1399/01/6 1.486 میلیون 1.46 میلیون 1.486 میلیون
1399/01/5 1.466 میلیون 1.466 میلیون 1.524 میلیون
1398/12/28 1.528 میلیون 1.511 میلیون 1.53 میلیون
1398/12/27 1.509 میلیون 1.494 میلیون 1.528 میلیون
1398/12/26 1.545 میلیون 1.512 میلیون 1.55 میلیون
1398/12/25 1.493 میلیون 1.485 میلیون 1.501 میلیون
1398/12/24 1.536 میلیون 1.536 میلیون 1.579 میلیون
1398/12/21 1.585 میلیون 1.585 میلیون 1.609 میلیون
1398/12/20 1.631 میلیون 1.631 میلیون 1.66 میلیون
1398/12/19 1.679 میلیون 1.679 میلیون 1.713 میلیون
1398/12/17 1.736 میلیون 1.736 میلیون 1.78 میلیون
1398/12/14 1.81 میلیون 1.787 میلیون 1.812 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی