شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فراورده نفتی

23-فراورده نفتی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 9.497 میلیون 0.70

آخرین معامله

18:45
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.497 میلیون پایانی 9.497 میلیون
بیشترین 9.794 میلیون کمترین 9.497 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/19 9.565 میلیون 9.543 میلیون 9.565 میلیون
1399/05/15 9.117 میلیون 8.893 میلیون 9.117 میلیون
1399/05/14 8.985 میلیون 8.985 میلیون 9.103 میلیون
1399/05/13 9.21 میلیون 9.21 میلیون 9.467 میلیون
1399/05/12 9.442 میلیون 9.408 میلیون 9.49 میلیون
1399/05/11 9.368 میلیون 9.026 میلیون 9.404 میلیون
1399/05/08 9.195 میلیون 9.192 میلیون 9.205 میلیون
1399/05/07 9.644 میلیون 9.644 میلیون 9.888 میلیون
1399/05/06 9.551 میلیون 9.215 میلیون 9.551 میلیون
1399/05/05 9.488 میلیون 9.345 میلیون 9.499 میلیون
1399/05/04 9.081 میلیون 8.929 میلیون 9.081 میلیون
1399/05/01 8.665 میلیون 8.385 میلیون 8.665 میلیون
1399/04/31 8.352 میلیون 8.185 میلیون 8.536 میلیون
1399/04/30 8.222 میلیون 7.752 میلیون 8.222 میلیون
1399/04/29 7.724 میلیون 7.582 میلیون 7.724 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی