شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

فراورده نفتی

23-فراورده نفتی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 1.509 میلیون 0.06

آخرین معامله

1398/11/2
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 1.502 میلیون پایانی 1.509 میلیون
بیشترین 1.509 میلیون کمترین 1.499 میلیون
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1398/11/2 1.509 میلیون 1.499 میلیون 1.509 میلیون
1398/11/1 1.508 میلیون 1.508 میلیون 1.517 میلیون
1398/10/30 1.575 میلیون 1.574 میلیون 1.585 میلیون
1398/10/29 1.594 میلیون 1.577 میلیون 1.597 میلیون
1398/10/28 1.602 میلیون 1.594 میلیون 1.61 میلیون
1398/10/25 1.575 میلیون 1.559 میلیون 1.575 میلیون
1398/10/24 1.59 میلیون 1.59 میلیون 1.622 میلیون
1398/10/23 1.587 میلیون 1.569 میلیون 1.587 میلیون
1398/10/22 1.523 میلیون 1.519 میلیون 1.524 میلیون
1398/10/21 1.451 میلیون 1.439 میلیون 1.451 میلیون
1398/10/18 1.432 میلیون 1.428 میلیون 1.438 میلیون
1398/10/17 1.444 میلیون 1.444 میلیون 1.498 میلیون
1398/10/15 1.475 میلیون 1.454 میلیون 1.475 میلیون
1398/10/14 1.455 میلیون 1.455 میلیون 1.456 میلیون
1398/10/11 1.53 میلیون 1.513 میلیون 1.531 میلیون
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها