شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص فنی مهندسی

فنی مهندسی6 | شاخص ها - فرابورس
آخرین قیمت: 560.5 3.62

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 580.83 پایانی 560.5
بیشترین 580.83 کمترین 555.7
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 560.5 555.7 580.83
1399/01/10 581.53 574.15 591.81
1399/01/9 563.84 541 563.84
1399/01/6 539.07 528.04 551.14
1399/01/5 553.36 553.36 574.43
1398/12/28 574.43 494.79 574.79
1398/12/27 494.79 494.79 494.79
1398/12/26 494.79 494.79 494.79
1398/12/25 494.79 494.79 494.79
1398/12/24 494.79 494.79 494.79
1398/12/21 494.79 471.04 498.78
1398/12/20 471.04 470.37 491.2
1398/12/19 493.73 493.73 507.21
1398/12/17 513.93 513.43 533.08
1398/12/14 540.41 518.46 545.48
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی