شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص فنی مهندسی

فنی مهندسی6 | شاخص ها - فرابورس
آخرین قیمت: 665.3 3.70

آخرین معامله

10:05
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 646.73 پایانی 665.3
بیشترین 663.73 کمترین 646.73
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/13 641.59 620.91 641.59
1399/05/12 629.57 620.57 632.51
1399/05/11 618.83 611.82 623.68
1399/05/08 609.1 605.03 622.71
1399/05/07 623.25 618.87 630.81
1399/05/06 616.8 605.03 627.03
1399/05/05 626.57 626.57 650.49
1399/05/04 639.98 628.21 639.98
1399/05/01 609.76 609.76 633.31
1399/04/31 634.48 634.48 661.42
1399/04/30 665.38 665.38 689.07
1399/04/29 681.2 681.2 711.82
1399/04/28 700.11 670.25 700.11
1399/04/25 668 661.44 678.5
1399/04/24 695.48 695.48 704.85
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی