شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ماشین آلات

29-ماشین آلات6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 167,513.99 0.19

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 156,087 پایانی 167,513.99
بیشترین 167,882.22 کمترین 167,384.71
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 167,513.99 167,384.71 167,882.22
1399/01/10 167,836.23 164,416.17 167,836.23
1399/01/9 163,897.2 160,830.5 163,897.2
1399/01/6 160,156.39 156,973.71 160,156.39
1399/01/5 156,786.71 155,860.22 156,787.19
1398/12/28 155,811.4 154,266.24 155,811.4
1398/12/27 154,179.93 154,180.37 154,852.29
1398/12/26 154,690.94 154,235.43 154,778.7
1398/12/25 154,522.89 154,522.89 156,087.05
1398/12/24 155,919.64 155,919.63 157,253.5
1398/12/21 157,335.61 156,852.14 157,479.32
1398/12/20 156,734.83 156,686.48 159,876.47
1398/12/19 160,202.86 160,202.86 164,836.4
1398/12/17 165,398.95 165,398.95 168,159.88
1398/12/14 168,672.6 166,463.75 168,673.61
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی