شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

ماشین آلات

29-ماشین آلات6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 423,932.91 0.57

آخرین معامله

18:15
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 156,087 پایانی 423,932.91
بیشترین 424,034.02 کمترین 418,036.98
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/14 421,527.16 420,547.36 432,203
1399/05/13 433,838.97 427,467.03 433,841.57
1399/05/12 423,956.3 415,539.25 424,302.25
1399/05/11 417,889.86 415,253.73 418,173.19
1399/05/08 415,352.31 408,805.74 415,352.31
1399/05/07 409,469.72 406,227.43 411,211.18
1399/05/06 409,267.76 408,588.42 413,368.09
1399/05/05 413,653.48 413,129.28 418,670.98
1399/05/04 419,535.92 419,535.92 423,073.68
1399/05/01 414,900.13 414,561.92 422,410.68
1399/04/31 421,056.24 415,537.3 427,820.05
1399/04/30 426,734.5 422,243.29 428,511.1
1399/04/29 416,392.14 408,145.85 416,541.58
1399/04/28 405,223.63 398,019.13 405,815.8
1399/04/25 395,584.19 389,272.61 395,584.19
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی