شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

محصولات فلزی

28-محصولات فلزی6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 325,827.89 1.02

آخرین معامله

1399/03/7
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 167,867.2 پایانی 325,827.89
بیشترین 325,303.58 کمترین 319,192.01
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/03/6 322,538.57 322,538.3 336,236.4
1399/03/3 335,335.53 335,335.53 340,367.26
1399/02/31 337,065.44 337,065.44 341,690.81
1399/02/30 328,434.74 325,093.63 328,434.74
1399/02/29 313,810.32 310,136.75 314,835.05
1399/02/28 304,576.61 303,172.83 309,624.8
1399/02/27 315,746.58 315,746.19 322,000.96
1399/02/24 326,774.05 324,294.05 327,767.54
1399/02/23 334,044.07 333,968.48 336,070.73
1399/02/22 343,929.77 343,416.52 349,464.79
1399/02/21 348,082.68 347,967.33 350,168.76
1399/02/20 336,944.8 330,898.51 336,944.8
1399/02/17 326,186.47 324,503.14 328,418.07
1399/02/16 336,347.9 336,347.9 343,533.26
1399/02/15 344,778.52 338,070.61 344,791.01
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی