شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص 30 شرکت بزرگ6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 21,050.83 0.06

آخرین معامله

1399/01/11
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,541.7 پایانی 21,050.83
بیشترین 21,065.52 کمترین 20,883.65
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/01/11 21,050.83 20,883.65 21,065.52
1399/01/10 21,037.67 20,701.97 21,080.05
1399/01/9 20,563.64 20,368.9 20,563.64
1399/01/6 20,275.26 19,896.16 20,275.29
1399/01/5 19,855.42 19,855.23 20,273.46
1398/12/28 20,292.95 19,845.45 20,292.95
1398/12/27 19,836.56 19,768.71 20,044.87
1398/12/26 20,013.85 19,536.33 20,029.45
1398/12/25 19,459.27 19,292.88 19,541.71
1398/12/24 19,723.52 19,723.52 20,599.31
1398/12/21 20,614.34 20,529.15 20,761.3
1398/12/20 20,593.53 20,593.53 20,988.32
1398/12/19 21,208.99 21,208.99 21,841.45
1398/12/17 21,949.86 21,945.04 22,191.88
1398/12/14 22,156.79 21,691.7 22,168.16
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت خودرو
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی