شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص 30 شرکت بزرگ6 | شاخص ها - بورس
آخرین قیمت: 104,172.52 0.89

آخرین معامله

18:58
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 19,541.7 پایانی 104,172.52
بیشترین 107,068.3 کمترین 104,172.52
حجم - دفعات -
حد قیمت - - - ارزش -
حجم مبنا - حد حجم - - -

تاریخچه

تاریخ آخرین کمترین بیشترین
1399/05/19 99,447.74 96,715.89 99,721.1
1399/05/15 96,614.46 94,487.05 96,693.65
1399/05/14 94,461.73 94,249.95 95,175.6
1399/05/13 95,173.55 95,173.55 97,263.5
1399/05/12 97,092.1 94,825.48 98,038.35
1399/05/11 94,821.58 91,636.18 94,821.58
1399/05/08 91,635.33 91,635.33 93,591.47
1399/05/07 95,028.67 95,028.67 97,574.41
1399/05/06 95,277.38 92,842.07 95,766.34
1399/05/05 95,938.36 95,684.84 97,434.9
1399/05/04 97,231.3 94,503.97 97,781
1399/05/01 94,507.56 94,056.82 95,585.25
1399/04/31 95,583.91 95,046.34 96,218.7
1399/04/30 96,145.93 92,782.6 96,147.43
1399/04/29 92,688.55 88,655.79 92,688.55
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی