شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام تغییر بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

بازار دوم فرابورس

شاخص فرابورس 2,624.74 8.61 0.33 14:50 2,602.65 2,637.14

شاخص کل فرابورس

شاخص فرابورس 5,296.59 23.18 0.44 14:45 5,251.26 5,316.16

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 931,796.61 472.42 0.05 13:00 927,012.45 934,091.74

فراورده نفتی

شاخص بورس 1.594 میلیون 7,817.37 0.49 13:00 1.577 میلیون 1.597 میلیون

شاخص کل

شاخص بورس 410,694.54 733.50 0.18 12:50 407,054.26 410,977.62

شاخص بازار اول

شاخص بورس 294,858.9 495.95 0.17 12:50 292,219.39 295,097.42

محصولات فلزی

شاخص بورس 120,603.79 808.17 0.67 12:45 118,503.27 120,825.95

سیمان

شاخص بورس 4,105.2 6.84 0.17 12:45 4,057.47 4,109.46

محصولات چرمی

شاخص بورس 12,897.32 101.30 0.79 12:45 12,897.26 12,996.35

کل (هم وزن)

شاخص بورس 126,787.5 777.71 0.61 12:45 125,116.11 126,823.04

فلزات اساسی

شاخص بورس 269,348.25 223.83 0.08 12:45 267,637.86 269,694.92

شیمیایی

شاخص بورس 25,189.99 37.84 0.15 12:45 25,029.46 25,208.3

دستگاههای برقی

شاخص بورس 2.437 میلیون 55,347.48 2.27 12:45 2.377 میلیون 2.437 میلیون

بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 23,999.44 334.82 1.40 12:45 23,687.87 24,082.5

سرمایه گذاریها

شاخص بورس 9,161.24 87.86 0.96 12:45 8,992.88 9,161.25

کاشی و سرامیک

شاخص بورس 15,835.77 222.75 1.41 12:45 15,729.82 15,845.96

لاستیک

شاخص بورس 94,494.09 3,291.70 3.48 12:45 93,630.76 97,579.98

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 485,362.22 1,939.51 0.40 12:45 480,163.88 485,563.2

چند رشته ای صنعتی

شاخص بورس 40,246.15 244.90 0.61 12:45 40,080.83 40,322.58

مالی

شاخص بورس 481,926.53 2,191.80 0.45 12:45 474,892.22 482,358.1

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 851,553.73 1,657.98 0.19 12:45 844,036.57 852,338.25

شاخص صنعت

شاخص بورس 369,328.38 536.26 0.15 12:45 366,345.84 369,437.33

کانه فلزی

شاخص بورس 93,704.49 837.25 0.89 12:45 92,640.69 93,974.07

سایرمالی

شاخص بورس 7,264.63 40.83 0.56 12:45 7,141.81 7,278.65

حمل و نقل

شاخص بورس 9,806.49 450.78 4.60 12:45 9,716.04 9,806.5

قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 84,608.45 518.99 0.61 12:45 83,493.09 84,632.17

خودرو

شاخص بورس 62,266.51 532.69 0.86 12:45 60,581.5 62,324.15

کانی غیرفلزی

شاخص بورس 19,541.6 101.50 0.52 12:45 19,261.33 19,560.29

وزنی - ارزشی

شاخص بورس 109,612.63 195.77 0.18 12:40 108,641.05 109,688.18

بازار اول فرابورس

شاخص فرابورس 865.14 9.03 1.04 12:35 857.06 866.49

ذغال سنگ

شاخص بورس 11,606.27 233.39 2.01 12:30 11,550.27 11,659.5

رادیویی

شاخص بورس 3,527.99 46.12 1.31 12:30 3,514.72 3,556

ماشین آلات

شاخص بورس 125,265.74 615.18 0.49 12:30 122,858.85 125,265.74

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 17,438.66 9.00 0.05 12:30 17,297.89 17,461.34

زراعت

شاخص بورس 98,891.82 874.10 0.88 12:30 96,497.27 98,891.82

رایانه

شاخص بورس 32,249.16 166.47 0.52 12:30 31,796.64 32,249.16

قند و شکر

شاخص بورس 66,856.09 775.33 1.16 12:30 65,531.43 67,081.19

وسایل ارتباطی

شاخص بورس 14,110.86 489.22 3.47 12:30 14,041.64 14,377.1

انبوه سازی

شاخص بورس 2,767.05 37.71 1.36 12:30 2,715.06 2,767.05

غذایی بجز قند

شاخص بورس 22,513.62 541.52 2.41 12:30 22,126.2 22,513.62

محصولات کاغذ

شاخص بورس 113,694.86 5,022.36 4.42 12:30 113,508.22 114,328.47

تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 818.64 5.18 0.63 12:30 816.06 823.39

شاخص 50 شرکت فعالتر

شاخص بورس 15,745.42 18.41 0.12 12:30 15,632.41 15,749.96

اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 363.6 1.38 0.38 12:30 356.4 364.92

اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 372.09 6.28 1.69 12:30 368.42 373.01

بانکها

شاخص بورس 1,887.95 9.38 0.50 12:30 1,860.53 1,892.58

استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 1,943.21 52.03 2.68 12:30 1,917.67 1,947.36

سایر معادن

شاخص بورس 105,928.99 4,799.11 4.53 12:30 105,512.55 105,928.99

خرده فروشی به جز وسایل نقلیه

شاخص بورس 422.3 0.27 0.06 12:30 421.22 422.76

منسوجات

شاخص بورس 5,449.75 147.26 2.70 12:30 5,188.24 5,449.75

محصولات چوبی

شاخص بورس 513,576.97 2,571.48 0.50 12:30 510,170.88 514,776.68

مواد دارویی

شاخص بورس 50,248.09 79.89 0.16 12:30 49,854.93 50,309.9

فنی مهندسی

شاخص بورس 3,415.75 28.82 0.84 12:30 3,414.62 3,435.66

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص فرابورس 215.48 10.38 4.82 10:35 215.44 215.86

ابزار پزشکی

شاخص بورس 10,244.34 0.00 0.00 08:45 10,244.34 10,244.34

انتشار و چاپ

شاخص بورس 1.228 میلیون 0.00 0.00 08:45 1.228 میلیون 1.228 میلیون

شاخص فنی مهندسی

شاخص فرابورس 333.11 0.00 0.00 08:35 333.11 333.11

قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 72,500 601.75 0.83 00:00 72,500 73,000

قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 88,200 493.92 0.56 00:00 88,200 88,400

مبلمان

شاخص بورس 272.7 0.00 0.00 00:00 - -

حمل و نقل

شاخص بورس 1,125.2 0.00 0.00 00:00 - -

پیمانکاری

شاخص بورس 919.7 0.00 0.00 00:00 - -

شاخص بازده نقدی قیمت

شاخص بورس 1.656 میلیون 0.00 0.00 1398/10/28 1.656 میلیون 1.656 میلیون

نفت

شاخص بورس 56.5 0.22 0.39 1398/06/15 54.8 57

شاخص بالتیک

شاخص بورس 2,170 40.80 1.88 1398/04/28 2,170 2,170

شکر خام

شاخص بورس 1,159 4.06 0.35 1398/04/28 1,159 1,165

سنگ آهن 62درصد چین

شاخص بورس 121 0.12 0.10 1398/04/28 121 121

قراردادهای آتی سکه

شاخص بورس 42.862 میلیون 51,433.83 0.12 1397/06/11 42.862 میلیون 42.862 میلیون

شاخص تورم سالانه ایران

شاخص بورس 109.7 10.59 9.65 1396/12/29 109.7 109.7

شاخص سپرده مدت دار یکساله

شاخص بورس 115 17.25 15.00 1396/12/29 115 115

شاخص متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران

شاخص بورس 43.981 میلیون 1,108,328.51 2.52 1395/12/29 43.981 میلیون 43.981 میلیون

شاخص بازده بازار

شاخص بورس 56,110.6 420.83 0.75 1391/10/2 56,110.6 56,110.6

شاخص بازده نقدی

شاخص بورس 6,664.5 0.00 0.00 1387/09/13 6,664.5 6,664.5