شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام تغییر بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 93,872.13 2,444.24 2.60 09:51 91,757.8 93,869.82

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 2.414 میلیون 36,523.98 1.51 09:45 2.41 میلیون 2.415 میلیون

شاخص بازار اول

شاخص بورس 1.41 میلیون 17,851.33 1.27 09:45 1.408 میلیون 1.41 میلیون

وزنی - ارزشی

شاخص بورس 487,365.93 6,415.69 1.32 09:45 486,393.45 487,391.06

قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 317,958.82 514.46 0.16 09:45 317,799.03 318,251.42

کل (هم وزن)

شاخص بورس 483,141.01 781.72 0.16 09:45 482,898.21 483,585.61

شاخص کل

شاخص بورس 1.846 میلیون 24,301.66 1.32 09:45 1.842 میلیون 1.846 میلیون

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 3.486 میلیون 48,763.60 1.40 09:45 3.468 میلیون 3.486 میلیون

شاخص کل فرابورس

شاخص فرابورس 18,720.09 35.85 0.19 09:45 18,705.83 18,719.32

بازار دوم فرابورس

شاخص فرابورس 8,793.48 0.02 0.00 09:35 8,796.88 8,806.89

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص فرابورس 1,360.43 67.68 4.97 09:35 1,360.32 1,360.75

شاخص فنی مهندسی

شاخص فرابورس 696.23 32.48 4.67 09:35 696.21 704.85

بازار اول فرابورس

شاخص فرابورس 3,886.62 35.29 0.91 09:35 3,850.66 3,874.68

قند و شکر

شاخص بورس 190,908.08 5.54 0.00 09:30 190,400.78 190,701.39

شاخص 50 شرکت فعالتر

شاخص بورس 74,686.26 1,402.76 1.88 09:30 74,475.64 74,502.59

شاخص صنعت

شاخص بورس 1.638 میلیون 21,131.12 1.29 09:30 1.635 میلیون 1.636 میلیون

رادیویی

شاخص بورس 10,253.01 127.11 1.24 09:30 10,297.96 10,318.84

چند رشته ای صنعتی

شاخص بورس 210,140.4 1,669.57 0.79 09:30 209,484.09 209,941.32

لاستیک

شاخص بورس 382,697.13 5,197.41 1.36 09:30 387,602.17 387,699.66

زراعت

شاخص بورس 306,485.32 2,997.12 0.98 09:30 304,965.15 307,268.87

سرمایه گذاریها

شاخص بورس 42,446.95 480.08 1.13 09:30 42,612.24 42,631.23

دستگاههای برقی

شاخص بورس 8.552 میلیون 230,222.11 2.69 09:30 8.56 میلیون 8.562 میلیون

انبوه سازی

شاخص بورس 14,682.14 59.33 0.40 09:30 14,618.46 14,650.1

شیمیایی

شاخص بورس 102,498.56 2,504.04 2.44 09:30 101,911.74 102,114.09

رایانه

شاخص بورس 87,866.02 847.38 0.96 09:30 88,614.87 88,865.44

خودرو

شاخص بورس 518,220.33 3,500.06 0.68 09:30 517,179.8 517,756.42

فلزات اساسی

شاخص بورس 1.345 میلیون 52,742.93 3.92 09:30 1.345 میلیون 1.345 میلیون

محصولات کاغذ

شاخص بورس 241,672.83 5,892.47 2.44 09:30 242,945.19 245,547.99

فراورده نفتی

شاخص بورس 7.736 میلیون 61,084.44 0.79 09:30 7.722 میلیون 7.73 میلیون

انتشار و چاپ

شاخص بورس 3.208 میلیون 158,500.84 4.94 09:30 3.208 میلیون 3.259 میلیون

کانه فلزی

شاخص بورس 452,002.91 3,620.09 0.80 09:30 450,433.85 451,171.05

کانی غیرفلزی

شاخص بورس 64,393.35 925.53 1.44 09:30 64,670.31 64,915.13

فنی مهندسی

شاخص بورس 12,646.34 413.07 3.27 09:30 12,627.82 12,681.41

سایرمالی

شاخص بورس 26,109.66 495.27 1.90 09:30 26,295.16 26,378.28

وسایل ارتباطی

شاخص بورس 150,539.66 1,834.93 1.22 09:30 150,032.39 150,434.85

حمل و نقل

شاخص بورس 73,181.81 2,759.98 3.77 09:30 71,286.41 71,628.38

غذایی بجز قند

شاخص بورس 75,243.84 952.59 1.27 09:30 75,476.35 75,762.83

ذغال سنگ

شاخص بورس 37,614.96 161.52 0.43 09:30 37,526.39 37,560.08

ماشین آلات

شاخص بورس 385,895.85 4,018.33 1.04 09:30 384,432.83 384,659.23

کاشی و سرامیک

شاخص بورس 46,379.82 0.60 0.00 09:30 46,392.53 46,493.24

محصولات فلزی

شاخص بورس 390,914.4 5,519.71 1.41 09:30 389,822.3 390,133.32

مواد دارویی

شاخص بورس 157,503.32 844.85 0.54 09:30 157,658.92 157,878

تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 2,353.25 46.06 1.96 09:30 2,374.04 2,384.55

بانکها

شاخص بورس 9,902.71 243.79 2.46 09:30 9,849 9,863.79

سیمان

شاخص بورس 12,374.86 56.69 0.46 09:30 12,381.41 12,383.76

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 3.643 میلیون 23,032.30 0.63 09:30 3.623 میلیون 3.649 میلیون

استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 6,258.76 117.13 1.87 09:30 6,296.1 6,298.07

مالی

شاخص بورس 2.41 میلیون 37,394.77 1.55 09:30 2.404 میلیون 2.407 میلیون

اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 2,253.62 3.61 0.16 09:30 2,258.1 2,262.92

منسوجات

شاخص بورس 9,189.23 10.86 0.12 09:30 9,188.41 9,189.14

بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 83,551.32 319.17 0.38 09:30 83,359.48 83,523.81

محصولات چوبی

شاخص بورس 1.632 میلیون 23,275.70 1.43 09:30 1.635 میلیون 1.64 میلیون

خرده فروشی به جز وسایل نقلیه

شاخص بورس 1,667.56 77.91 4.67 09:15 1,667.56 1,667.56

اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 1,179.96 58.87 4.99 09:15 1,179.96 1,179.96

سایر معادن

شاخص بورس 650,389 0.00 0.00 08:45 650,389 650,389

محصولات چرمی

شاخص بورس 68,218.61 0.00 0.00 08:45 68,218.61 68,218.61

ابزار پزشکی

شاخص بورس 10,244.34 0.00 0.00 08:45 10,244.34 10,244.34

شاخص لاستیک

شاخص فرابورس 125.55 0.00 0.00 08:35 125.55 125.55

پیمانکاری

شاخص بورس 919.7 0.00 0.00 00:00 - -

مبلمان

شاخص بورس 272.7 0.00 0.00 00:00 - -

حمل و نقل

شاخص بورس 1,125.2 0.00 0.00 00:00 - -

شاخص بازده نقدی قیمت

شاخص بورس 7.447 میلیون 134.05 0.00 1399/04/23 7.447 میلیون 7.447 میلیون

شاخص کل هم وزن فرابورس

شاخص فرابورس 10,000 0.00 0.00 1399/02/31 - -

قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 96,000 499.20 0.52 1398/12/25 96,000 96,000

قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 84,100 403.68 0.48 1398/12/25 83,500 84,400

نفت

شاخص بورس 56.5 0.22 0.39 1398/06/15 54.8 57

سنگ آهن 62درصد چین

شاخص بورس 121 0.12 0.10 1398/04/28 121 121

شکر خام

شاخص بورس 1,159 4.06 0.35 1398/04/28 1,159 1,165

شاخص بالتیک

شاخص بورس 2,170 40.80 1.88 1398/04/28 2,170 2,170

قراردادهای آتی سکه

شاخص بورس 42.862 میلیون 51,433.83 0.12 1397/06/11 42.862 میلیون 42.862 میلیون

شاخص تورم سالانه ایران

شاخص بورس 109.7 10.59 9.65 1396/12/29 109.7 109.7

شاخص سپرده مدت دار یکساله

شاخص بورس 115 17.25 15.00 1396/12/29 115 115

شاخص متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران

شاخص بورس 43.981 میلیون 1,108,328.51 2.52 1395/12/29 43.981 میلیون 43.981 میلیون

شاخص بازده بازار

شاخص بورس 56,110.6 420.83 0.75 1391/10/2 56,110.6 56,110.6

شاخص بازده نقدی

شاخص بورس 6,664.5 0.00 0.00 1387/09/13 6,664.5 6,664.5
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی