شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص

جستجو
نوع بازار
بازار معاملاتی
مرتب سازی
آخرین قیمت
نام تغییر بازار معاملاتی مقدار تغییر درصد تاریخ معامله کمترین بیشترین

شاخص بازده نقدی قیمت

شاخص بورس 1.639 میلیون 0.00 0.00 18:30 1.639 میلیون 1.639 میلیون

ماشین آلات

شاخص بورس 129,291.03 2,390.46 1.85 13:00 128,780.91 130,233.96

کانه فلزی

شاخص بورس 91,714.93 1,466.15 1.60 13:00 91,714.91 92,746.72

شاخص صنعت

شاخص بورس 364,084.59 3,594.24 0.99 13:00 364,084.12 366,687.88

شاخص بازار دوم

شاخص بورس 847,240.29 3,777.84 0.45 12:55 847,237.97 853,580.28

کل (هم وزن)

شاخص بورس 129,420.03 1,342.86 1.04 12:50 129,414.35 129,635.32

شاخص آزاد شناور

شاخص بورس 483,632.86 2,666.75 0.55 12:50 483,632.52 486,566.14

شاخص کل

شاخص بورس 406,008.93 3,763.70 0.93 12:50 406,008.47 409,238.14

قیمت (هم وزن)

شاخص بورس 86,337.74 891.35 1.03 12:50 86,338.4 86,485.82

وسایل ارتباطی

شاخص بورس 13,732.93 502.49 3.66 12:45 13,723.72 14,209.25

قند و شکر

شاخص بورس 70,969.69 2,190.62 3.09 12:45 69,841.35 70,992.09

شاخص قیمت 50 شرکت

شاخص بورس 911,707.11 9,923.02 1.09 12:45 911,707.11 918,683.3

دستگاههای برقی

شاخص بورس 2.507 میلیون 8,812.97 0.35 12:45 2.505 میلیون 2.53 میلیون

سرمایه گذاریها

شاخص بورس 9,361.88 78.47 0.84 12:45 9,361.87 9,430.27

رادیویی

شاخص بورس 3,365.27 85.22 2.53 12:45 3,365.27 3,437.82

خودرو

شاخص بورس 61,632.67 835.99 1.36 12:45 61,632.67 62,904.33

شاخص 50 شرکت فعالتر

شاخص بورس 15,400.21 250.52 1.63 12:45 15,400.19 15,556.2

مالی

شاخص بورس 487,691.72 2,110.24 0.43 12:45 487,691.72 493,747.75

انبوه سازی

شاخص بورس 2,942.81 64.21 2.18 12:45 2,942.81 2,967.51

حمل و نقل

شاخص بورس 10,659.26 491.83 4.61 12:45 10,588.57 10,661.74

تامین آب، برق، گاز

شاخص بورس 788.05 10.05 1.28 12:45 788 804.42

محصولات فلزی

شاخص بورس 120,650.95 535.81 0.44 12:45 120,650.95 122,682.69

وزنی - ارزشی

شاخص بورس 108,354.77 1,005.21 0.93 12:40 108,355.47 109,217.4

بازار دوم فرابورس

شاخص فرابورس 2,594.69 29.11 1.12 12:35 2,594.69 2,629.53

شاخص فنی مهندسی

شاخص فرابورس 320.53 13.23 4.13 12:35 320.53 328.66

بازار اول فرابورس

شاخص فرابورس 879.02 8.19 0.93 12:35 879.02 883.56

سیمان

شاخص بورس 4,298.79 167.00 3.88 12:30 4,228.06 4,299.17

لاستیک

شاخص بورس 97,590.1 460.72 0.47 12:30 97,210.83 98,805.94

زراعت

شاخص بورس 101,120.96 728.27 0.72 12:30 101,120.96 102,508.65

بانکها

شاخص بورس 1,906.94 19.46 1.02 12:30 1,906.94 1,937.17

شیمیایی

شاخص بورس 24,923.89 189.10 0.76 12:30 24,923.89 25,103.14

فلزات اساسی

شاخص بورس 262,193.24 3,565.57 1.36 12:30 262,193.24 263,381.55

رایانه

شاخص بورس 31,881.9 377.45 1.18 12:30 31,881.9 32,376.66

محصولات کاغذ

شاخص بورس 114,593.52 991.23 0.87 12:30 114,037.67 115,591.49

انتشار و چاپ

شاخص بورس 1.251 میلیون 23,817.71 1.90 12:30 1.228 میلیون 1.308 میلیون

سایرمالی

شاخص بورس 7,502.28 229.91 3.06 12:30 7,420.63 7,512.98

شاخص 30 شرکت بزرگ

شاخص بورس 17,047.36 300.85 1.76 12:30 17,047.36 17,274.17

فراورده نفتی

شاخص بورس 1.508 میلیون 63,926.41 4.24 12:30 1.508 میلیون 1.517 میلیون

کانی غیرفلزی

شاخص بورس 19,708.82 13.01 0.07 12:30 19,708.82 19,895.43

چند رشته ای صنعتی

شاخص بورس 38,948.81 957.09 2.46 12:30 38,948.81 39,774.38

غذایی بجز قند

شاخص بورس 23,136.25 241.73 1.04 12:30 22,905.14 23,193.84

ذغال سنگ

شاخص بورس 12,221.41 325.16 2.66 12:30 12,097.82 12,339.27

اطلاعات و ارتباطات

شاخص بورس 397.83 18.18 4.57 12:30 397.83 398.99

فنی مهندسی

شاخص بورس 3,354.05 9.80 0.29 12:30 3,347.64 3,354.22

اداره بازارهای مالی

شاخص بورس 389.84 8.38 2.15 12:30 389.63 390.75

مواد دارویی

شاخص بورس 50,882.53 634.45 1.25 12:30 50,572.85 50,882.48

کاشی و سرامیک

شاخص بورس 17,263.08 811.26 4.70 12:30 17,067.44 17,263.52

محصولات چرمی

شاخص بورس 13,002.23 327.18 2.52 12:30 12,621.17 13,002.23

محصولات چوبی

شاخص بورس 485,772.62 11,933.00 2.46 12:30 484,767.74 496,592.54

بیمه و بازنشسته

شاخص بورس 23,272.94 506.47 2.18 12:30 23,272.94 23,729.2

خرده فروشی به جز وسایل نقلیه

شاخص بورس 430.6 7.22 1.68 12:30 423.97 431.19

شاخص کل فرابورس

شاخص فرابورس 5,258.43 42.24 0.80 12:30 5,258.43 5,320.59

استخراج نفت جز کشف

شاخص بورس 2,021.06 96.97 4.80 12:30 1,978.59 2,021.06

سایر معادن

شاخص بورس 107,811.04 3,089.97 2.87 12:30 107,811.04 111,925.01

شاخص بازار اول

شاخص بورس 290,288.26 3,594.06 1.24 12:30 290,288.23 292,767.66

منسوجات

شاخص بورس 5,926.72 254.68 4.30 10:45 5,843.04 5,926.72

شاخص ارکان و نهادهای مالی

شاخص فرابورس 237.55 11.86 4.99 09:05 237.55 237.55

ابزار پزشکی

شاخص بورس 10,244.34 0.00 0.00 08:45 10,244.34 10,244.34

حمل و نقل

شاخص بورس 1,125.2 0.00 0.00 08:33 1,125.2 1,125.2

مبلمان

شاخص بورس 272.7 0.00 0.00 08:33 272.7 272.7

پیمانکاری

شاخص بورس 919.7 0.00 0.00 08:33 919.7 919.7

قراردادهای آتی زعفران نگین

شاخص بورس 94,900 4,289.48 4.52 00:00 94,800 95,200

قراردادهای آتی زعفران پوشال

شاخص بورس 74,000 199.80 0.27 00:00 74,000 74,200

نفت

شاخص بورس 56.5 0.22 0.39 1398/06/15 54.8 57

شکر خام

شاخص بورس 1,159 4.06 0.35 1398/04/28 1,159 1,165

شاخص بالتیک

شاخص بورس 2,170 40.80 1.88 1398/04/28 2,170 2,170

سنگ آهن 62درصد چین

شاخص بورس 121 0.12 0.10 1398/04/28 121 121

قراردادهای آتی سکه

شاخص بورس 42.862 میلیون 51,433.83 0.12 1397/06/11 42.862 میلیون 42.862 میلیون

شاخص تورم سالانه ایران

شاخص بورس 109.7 10.59 9.65 1396/12/29 109.7 109.7

شاخص سپرده مدت دار یکساله

شاخص بورس 115 17.25 15.00 1396/12/29 115 115

شاخص متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در تهران

شاخص بورس 43.981 میلیون 1,108,328.51 2.52 1395/12/29 43.981 میلیون 43.981 میلیون

شاخص بازده بازار

شاخص بورس 56,110.6 420.83 0.75 1391/10/2 56,110.6 56,110.6

شاخص بازده نقدی

شاخص بورس 6,664.5 0.00 0.00 1387/09/13 6,664.5 6,664.5