شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زعفران رشته ای درجه یک تحویل شهریور 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل شهریور 99 | آتی - بورس کالا
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

مجاز

آخرین قیمت: 74,900 0.00
قیمت پایانی: 74,878 0.00

آخرین معامله

1399/03/13
خصیصه مقادیر خصیصه مقادیر
بازگشایی 74,300 پایانی 74,878 0.00
بیشترین 75,200 کمترین 74,300
حجم 93 دفعات 27
حد قیمت - - - ارزش 696.37 میلیون
حجم مبنا - حد حجم - - -

بازدهی و نقدشوندگی

3 ماهه 15.32 %
6 ماهه 15.32 %
9 ماهه 15.32 %
1 ساله 15.32 %

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش بازار
مس خرید نقدی - 5,242.5 - - 1399/03/4
مس فروش نقدی - 5,242.5 - - 1399/03/4
سرب خرید نقدی - 1,603.5 - - 1399/03/4
سرب فروش نقدی - 1,603.5 - - 1399/03/4
نیکل خرید نقدی - 12,124 - - 1399/03/4
نیکل فروش نقدی - 12,124 - - 1399/03/4
قلع خرید نقدی - 15,495 - - 1399/03/4
قلع فروش نقدی - 15,495 - - 1399/03/4
روی خرید نقدی - 1,963 - - 1399/03/4
روی فروش نقدی - 1,963 - - 1399/03/4
مشاهده بیشتر

تاریخچه

تاریخ پایانی درصد تغییر حجم دفعات
1399/03/13 74,878 0.70 93 27
1399/03/12 75,407 0.00 14 13
1399/03/11 75,407 0.00 14 13
1399/03/10 75,407 0.00 14 13
1399/03/8 75,407 0.00 14 13
1399/03/7 75,407 0.21 14 13
1399/03/6 75,250 0.52 238 61
1399/03/4 75,643 0.00 65 14
1399/03/3 75,643 2.19 65 14
1399/03/1 74,025 0.00 60 37
1399/02/31 74,025 0.01 60 37
1399/02/30 74,029 1.65 77 35
1399/02/29 72,831 0.30 173 39
1399/02/28 73,047 0.70 90 39
1399/02/27 72,541 2.64 101 47
مشاهده بیشتر

نظرات و تحلیل ها

قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی