شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

زعفران رشته ای درجه یک تحویل تیر 99

زعفران رشته ای درجه یک تحویل تیر 99 | آتی - بورس کالا
آتی ( آتی )
گروه:

آتی

زیر گروه:

آتی

وضعیت:

نامشخص

آخرین قیمت: 64,700 0.00
قیمت پایانی: 63,874 0.00

نماد‌های هم‌گروه

نماد آخرین حجم ارزش ارزش بازار نوع دارایی تاریخ

نماد : مس خرید نقدی

آخرین : - 5,242.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/03/4

نماد : مس فروش نقدی

آخرین : - 5,801 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/03/21

نماد : سرب خرید نقدی

آخرین : - 1,736.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/03/21

نماد : سرب فروش نقدی

آخرین : - 1,603.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/03/4

نماد : نیکل خرید نقدی

آخرین : - 12,124 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/03/4

نماد : نیکل فروش نقدی

آخرین : - 12,881 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/03/21

نماد : قلع خرید نقدی

آخرین : - 17,285 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/03/21

نماد : قلع فروش نقدی

آخرین : - 17,285 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/03/21

نماد : روی خرید نقدی

آخرین : - 1,963 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/03/4

نماد : روی فروش نقدی

آخرین : - 1,963 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/03/4

نماد : آلیاژآلومینیوم خرید نقدی

آخرین : - 1,220 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/03/3

نماد : آلیاژآلومینیوم فروش نقدی

آخرین : - 1,220 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/03/4

نماد : آلومینیوم نوع اول خرید نقدی

آخرین : - 1,473 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/03/4

نماد : آلومینیوم نوع اول فروش نقدی

آخرین : - 1,473 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/03/4

نماد : آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی خرید نقدی

آخرین : - 1,132.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/03/4

نماد : آلیاژ آلومینیوم آمریکای شمالی فروش نقدی

آخرین : - 1,132.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/03/4

نماد : میلگرد یک ماهه- فلزات لندن

آخرین : - 398.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/03/4

نماد : آهن قراضه یک ماهه- فلزات لندن

آخرین : - 249.5 حجم : - ارزش : - ارزش بازار : - نوع دارایی : آتی تاریخ : 1399/03/4
قیمت لوازم و قطعات خودرو
قیمت آهن آلات
قیمت مصالح ساختمانی
قیمت پوشاک
قیمت کالای دیجیتال
قیمت لوازم خانگی
قیمت مواد غذایی